INSERT INTO sites(host) VALUES('ulakbim.gov.tr') 1045: Access denied for user 'www-data'@'localhost' (using password: NO) ulakbim.gov.tr Estimated Worth $73,744 - MYIP.NET Website Information
Welcome to MyIP.net!
 Set MYIP as homepage      

  
           

Web Page Information

Title:
Meta Description:
Meta Keywords:
sponsored links:
Links:
Images:
Age:
sponsored links:

Traffic and Estimation

Traffic:
Estimation:

Website Ranks

Alexa Rank:
Google Page Rank:
Sogou Rank:
Baidu Cache:

Search Engine Indexed

Search EngineIndexedLinks
 Google:
 Bing:
 Yahoo!:
 Baidu:
 Sogou:
 Youdao:
 Soso:

Server Data

Web Server:
IP address:    
Location:

Registry information

Registrant:
Email:
ICANN Registrar:
Created:
Updated:
Expires:
Status:
Name Server:
Whois Server:

Alexa Rank and trends

Traffic: Today One Week Avg. Three Mon. Avg.
Rank:
PV:
Unique IP:

More ranks in the world

Users from these countries/regions

Where people go on this site

Alexa Charts

Alexa Reach and Rank

Whois data

Front Page Thumbnail

sponsored links:

Front Page Loading Time

Keyword Hits (Biger,better)

Other TLDs of ulakbim

TLDs Created Expires Registered
.com
.net
.org
.cn
.com.cn
.asia
.mobi

Similar Websites

More...

Search Engine Spider Emulation

Title:ULUSAL AKADEM陌K A臑 ve B陌LG陌 MERKEZ陌
Description:
Keywords:
Body:
ULUSAL AKADEM陌K A臑 ve B陌LG陌 MERKEZ陌
Ana i莽eri臒e atla
ULUSAL AKADEM陌K A臑 ve B陌LG陌 MERKEZ陌
Arama formu
Ara
EnglishT眉rk莽e
鈥
鈥
鈥
鈥
Ara
KurumsalHakk谋m谋zda
Organizasyon 艦emas谋
Yetki ve Sorumluluklar
Y枚netim Kurulu
Faaliyet Raporlar谋
脺ye Olunan Kurulu艧lar
HizmetlerimizUlusal Akademik A臒ULAKNET Politikalar谋
A臒 陌statistikleri
ULAK6NET
Eduroam
CAB陌M Bilgi / Belge HizmetleriEKUAL
TR Dergileri Dizini
ULAKB陌M Ke艧if
UBYT Program谋na Online Ba艧vuru
E臒itim Teknolojileri HizmetleriPARDUS
FAT陌H
TRUBABa艧vuru
Hesaplama
Veri Ambar谋
Bulut
ProjelerimizUlusal DestekliTRUBA
ULAKNET-2
PARDUS
EKUAL
Avrupa Birli臒i DestekliGN3, GN2 GN3Plus
EGI-InSPIRE
GEN6
EtkinliklerimizULAKNET 脟al谋艧taylar谋
Y眉k.Ba艧.Hes. GRID Konferanslar谋
EKUAL E臒itim ve Toplant谋lar谋
CAB陌M Toplant谋lar谋
Kurumsal
Hizmetlerimiz
Projelerimiz
Etkinliklerimiz
Toplu 陌zin Hakk谋nda Duyuru
T脺B陌TAK-ULAKB陌M'de 24.07.2017 - 04.08.2017 tarihleri aras谋nda toplu izin uygulanaca臒谋ndan dolay谋 bu d枚nem aral谋臒谋nda kurum hizmetleri verilmeyecek ve baz谋 sistemlerde (Belge Sa臒lama Siste
devam谋
脰zel E臒itim ve Rehberlik Hizmetleri Projesi #039;nin 3. 脟al谋艧tay谋 Ger莽ekle艧tirildi.
T脺B陌TAK ULAKB陌M ve Milli E臒itim Bakanl谋臒谋 脰zel E臒itim ve Rehberlik Hizmetleri Genel M眉d眉rl眉臒眉鈥檔眉n i艧birli臒i ile y眉r眉t眉len 脰zel E臒itim ve Rehberlik Hizmetleri Projesi鈥檔in 眉莽眉nc眉 莽al谋艧tay谋
devam谋
T脺SS陌DE #039;de Pakistan Y眉ksek枚臒retim Kurulu Y枚neticilerine Sunum Yap谋ld谋.
Pakistan Y眉ksek枚臒retim Komisyonu (HEC Pakistan) ve T眉rkiye Y眉ksek枚臒retim Kurulu (Y脰K) aras谋ndaki i艧birli臒i ve dayan谋艧man谋n geli艧tirilmesi, y眉ksek枚臒retim ekosistemindeki k眉resel y枚nelimler
devam谋
11. ULAKNET 脟al谋艧tay谋 Ba艧ar谋 ile Ger莽ekle艧tirildi.
11.ULAKNET 脟al谋艧tay谋 T脺B陌TAK ULAKB陌M ve Akdeniz 脺niversitesi'nin katk谋lar谋yla 03-06 May谋s 2017 tarihleri aras谋nda Antalya鈥檇a ba艧ar谋 ile ger莽ekle艧tirildi.
devam谋
鈥淧ardus ve T眉rkiye鈥檇e 脰zg眉r Yaz谋l谋m鈥 Etkinli臒i 21 Nisan 2017 Cuma g眉n眉 ger莽ekle艧tirildi.
T眉rkiye鈥檇e internet haftas谋n谋n 20.y谋l谋n谋 kutlad谋臒谋m谋z g眉nlerde d眉zenlenen 鈥淧ardus ve T眉rkiye鈥檇e 脰zg眉r Yaz谋l谋m鈥 etkinli臒i T脺B陌TAK鈥櫮眓 ev sahipli臒inde 21 Nisan 2017 Cuma g眉n眉 ger莽ekle艧tiril
devam谋
脰zel E臒itim ve Rehberlik Hizmetleri Projesi #039;nin 2. 脟al谋艧tay谋 Ger莽ekle艧tirildi.
T脺B陌TAK ULAKB陌M ve Milli E臒itim Bakanl谋臒谋 脰zel E臒itim ve Rehberlik Hizmetleri Genel M眉d眉rl眉臒眉 i艧birli臒i ile y眉r眉t眉len 脰zel E臒itim ve Rehberlik Hizmetleri Projesi鈥檔in ikinci 莽al谋艧tay谋, ala
devam谋
Pardus 脺niversitelerimize 陌lk Ad谋m谋 Att谋.
T脺B陌TAK taraf谋ndan geli艧tirilen Milli 陌艧letim Sistemi Pardus鈥檜n yayg谋nla艧mas谋 莽al谋艧malar谋 kapsam谋nda T眉rkiye鈥檇e ilk kez Mu臒la S谋tk谋 Ko莽man 脺niversitesinde yayg谋n ve etkin kullan谋m谋 i莽in
devam谋
1
2
3
4
5
6
7
T眉m眉
Toplu 陌zin Hakk谋nda Duyuru
脰zel E臒itim ve Rehberlik Hizmetleri Projesi #039;nin 3. 脟al谋艧tay谋 Ger莽ekle艧tirildi.
T脺SS陌DE #039;de Pakistan Y眉ksek枚臒retim Kurulu Y枚neticilerine Sunum Yap谋ld谋.
11. ULAKNET 脟al谋艧tay谋 Ba艧ar谋 ile Ger莽ekle艧tirildi.
鈥淧ardus ve T眉rkiye鈥檇e 脰zg眉r Yaz谋l谋m鈥 Etkinli臒i 21 Nisan 2017 Cuma g眉n眉 ger莽ekle艧tirildi.
脰zel E臒itim ve Rehberlik Hizmetleri Projesi #039;nin 2. 脟al谋艧tay谋 Ger莽ekle艧tirildi.
Pardus 脺niversitelerimize 陌lk Ad谋m谋 Att谋.
Projeler
T眉rkiye Akademik Ar艧ivi
T眉rkiye #039;de par莽al谋 durumda bulunan ve a莽谋k eri艧ime uygun bilimsel akademik i莽eriklerin, tek merkezden ve yayg谋n olarak ula艧谋labilmesini sa臒lamay谋 ama莽l谋yoruz. Bu, i莽eriklere hem 眉lke i莽inden hem de uluslararas谋 alanlardan daha kolay ve g眉venilir olarak ula艧谋labilmesini sa臒layacakt谋r.
devam谋
img
img
26.05.2017
Pardus
Pardus Projesi, kamu kurumlar谋 ve KOB陌 #039;lerin g眉venle kullanabilece臒i, y眉ksek performansl谋, T眉rk莽e destekli uygulamalar谋n bar谋nd谋臒谋, s眉rekli g眉ncel ve g眉venli tutulan, d眉艧眉k maliyetli, i艧levsellik ve g枚rselli臒in 枚n planda tutuldu臒u bir i艧letim sistemidir.
devam谋
img
img
EKUAL
EKUAL Projesi, T脺B陌TAK ULAKB陌M Cahit Arf Bilgi Merkezi, ulusal kapsamda sunmakta oldu臒u bilgi/belge hizmetlerinin yan谋 s谋ra akademik bilgiye eri艧imde farkl谋 莽枚z眉mler 眉retmektedir.
devam谋
img
img
DergiPark
T脺B陌TAK ULAKB陌M taraf谋ndan T眉rkiye #039;de yay谋mlanan akademik dergiler i莽in yeni bir hizmet ba艧lat谋lm谋艧t谋r. DergiPark Projesi ad谋 alt谋nda y眉r眉t眉lecek bu 莽al谋艧ma ile bilimsel dergilerin elektronik ortamda yay谋mlanmas谋 i莽in uluslararas谋 kullan谋m谋 olan bar谋nd谋rma ve s眉re莽 y枚netimi hizmeti sunulmaktad谋r.
devam谋
img
img
TR Dizin
T眉rkiye adresli bilimsel i莽eri臒e sahip dergilerin elektronik ortamda eri艧imlerini etkinle艧tirmek amac谋yla uluslararas谋 standartlarda 5 ayr谋 konu alan谋nda veri tabanlar谋n谋 kapsamaktad谋r.
devam谋
img
img
27.04.2017
Sayfalar12sonraki 鈥簊on 禄
ULAKB陌M 脺ye Giri艧
Kullan谋c谋 Ad谋:
艦ifre:
[ Yard谋m ]
Yeni 脺ye |
艦ifremi Ununttum !
[G眉venlik Sorunu Ya艧谋yorum!]
Projelerimiz
Pardus
DergiPark
EKUAL
ULAKNET
TRUBA
T眉rkiye Akademik Ar艧ivi
脺yelik Ba艧vurusu
ULAKNET Ba艧vurusu
TRUBA Kullan谋c谋 Ba艧vurusu
Anketler
Kullan谋c谋 Anketi
Payda艧 Anketi
Yard谋m
TRUBA SSS
H谋zl谋 Eri艧im
ARA
Hakk谋m谋zda
UBYT Ba艧vuru
TRUBA Ba艧vuru
ULAKNET Ba艧vuru
S陌TE HAR陌TASI
陌LET陌艦陌M
Bilgi Edinme
Kariyer
Ula艧谋m
444 6690
AR艦陌V
Haber Ar艧ivi
Duyuru Ar艧ivi
Bas谋nda ULAKB陌M
E-Seminer
Foto臒raf Galerisi
Video Galerisi
HAR陌TA
B脺LTEN
T脺B陌TAK ULAKB陌MMustafa Kemal Mah. Dumlup谋nar Bulvar谋2151 Cad. No:15406510 脟ankaya ANKARA
(312) 298 92 00Fax: (312) 266 51 81
陌leti艧im Adresleri
ULAKB陌M Bilgi
ULAKB陌M WEB
Haber ve Duyurular谋 almak i莽in,
漏 2016 T脺B陌TAK Ulusal Akademik A臒 ve Bilgi Merkezi. Her hakk谋 sakl谋d谋r.
Web sitesi hakk谋ndaki g枚r眉艧lerinizi belirtmek i莽in t谋klay谋n谋z.
H谋zl谋 Eri艧im Linkleri
Biz Kimiz?
TUB陌TAK ULAKB陌M Y脰K Binas谋 B5 Blok 06539 Bilkent / ANKARA (312) 298 92 00
KurumsalHakk谋m谋zda
Organizasyon 艦emas谋
陌haleler
20.Y谋l谋nda ULAKB陌M
KurumsalYetki ve Sorumluluklar
Y枚netim Kurulu
KurumsalFaaliyet Raporlar谋
Stratejik Planlar
脺ye Olunan Kurulu艧lar
Enstit眉lerUlusal Akademik A臒
A臒 陌statistikleri
Eduroam
ULAK6NET
UUYS
Enstit眉lerCAB陌M Bilgi / Belge Hizmetleri
Belge Sa臒lama
Bibliyometrik Analiz
DergiPark
EKUAL
TR Dergileri Dizini
UBYT
ULAKB陌M Ke艧if
Elektronik Bilgi Kaynaklar谋
Enstit眉lerTRUBA
Ba艧vuru
Hesaplama
Veri Ambar谋
Bulut
Enstit眉lerE臒itim Teknolojileri Hizmetleri
PARDUS
FAT陌H
脺r眉n ve 脟枚z眉mlerUlusal Destekli
TRUBA
ULAKNET-2
EKUAL
PARDUS
DergiPark
脺r眉n ve 脟枚z眉mlerAvrupa Birli臒i Destekli
GN3, GN2 GN3Plus
EGI-InSPIRE
GEN6
e-IRGSP3
TransferY眉k.Ba艧.Hes. GRID Konferanslar谋
TransferEKUAL E臒itim ve Toplant谋lar谋

Updated Time

Updating   
Friend links: ProxyFire    More...
Site Map 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 250 300 350 400 450 500 550 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750
TOS | Contact us
© 2009 MyIP.cn Dev by MYIP Elapsed:1.462ms