INSERT INTO sites(host) VALUES('ssakhk.cz') 1045: Access denied for user 'www-data'@'localhost' (using password: NO) ssakhk.cz Estimated Worth $122,561 - MYIP.NET Website Information
Welcome to MyIP.net!
 Set MYIP as homepage      

  
           

Web Page Information

Title:
Meta Description:
Meta Keywords:
sponsored links:
Links:
Images:
Age:
sponsored links:

Traffic and Estimation

Traffic:
Estimation:

Website Ranks

Alexa Rank:
Google Page Rank:
Sogou Rank:
Baidu Cache:

Search Engine Indexed

Search EngineIndexedLinks
 Google:
 Bing:
 Yahoo!:
 Baidu:
 Sogou:
 Youdao:
 Soso:

Server Data

Web Server:
IP address:    
Location:

Registry information

Registrant:
Email:
ICANN Registrar:
Created:
Updated:
Expires:
Status:
Name Server:
Whois Server:

Alexa Rank and trends

Traffic: Today One Week Avg. Three Mon. Avg.
Rank:
PV:
Unique IP:

More ranks in the world

Users from these countries/regions

Where people go on this site

Alexa Charts

Alexa Reach and Rank

Whois data

Front Page Thumbnail

sponsored links:

Front Page Loading Time

Keyword Hits (Biger,better)

Other TLDs of ssakhk

TLDs Created Expires Registered
.com
.net
.org
.cn
.com.cn
.asia
.mobi

Similar Websites

More...

Search Engine Spider Emulation

Title:Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.
Description:
Keywords:
Body:
Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.
VOŠSŠO školeFilmový festivalPrázdninové dílnyStudijní oboryPřijímací řízeníPro uchazečeÚspěchy školyÚčast na projektechUNIV 3Kurzy a školeníStudentiZaměstnanciAbsolventiKalendář akcíRozvrhVýroční zprávaInformační systémy
WebmailInformační systémNový ISPortál ARTRozvrh//komentář
Přihl aacute; scaron;ky ke studiu ve scaron;koln iacute;m roce 2017/2018
Přihl aacute; scaron;ky na uměleck yacute; obor Scaron;VP Poč iacute;tačov aacute; grafika RVP Multimedi aacute;ln iacute; tvorba za scaron;lete po scaron;tou nebo zaneste osobně na sekretari aacute;t scaron;koly. Přihl aacute; scaron;ku a bliž scaron; iacute; informace o přij iacute;mac iacute;m ř iacute;zen iacute; naleznete zde. Přij iacute;mac iacute; ř iacute;zen iacute; se kon aacute; 2. a 3. ledna 2017.
Přihl aacute; scaron;ky na obory Scaron;VP Programov aacute;n iacute;, Poč iacute;tačov eacute; s iacute;tě a Energetika RVP Informačn iacute; technologie je možno pod aacute;vat až do 1. března 2017.
Projektov yacute; den - 22. prosince
Bude zah aacute;jen v 8:00 a ukončen ve 12:30.
DOD (Dny otevřen yacute;ch dveř iacute;) ve scaron;koln iacute;m roce 2016/2017 pro S Scaron; a VO Scaron;
Pro z aacute;jemce o studium na S Scaron; a VO Scaron; jsme připravili dny otevřen yacute;ch dveř iacute;, kter eacute; se konaj iacute; vždy jednou měs iacute;čně v p aacute;tek nebo v sobotu.
Nejbliž scaron; iacute; proběhne v:
sobota - 14. ledna 2017 od 9:00 do 13:00
N aacute;v scaron;těvu scaron;koly doporučujeme minim aacute;lně hodinu před ukončen iacute;m DOD!
Tě scaron; iacute;me se na V aacute;s v dal scaron; iacute;ch term iacute;nech:
p aacute;tek - 10. uacute;nora 2017 od 14:00 do 17:00
sobota -
Pro z aacute;jemce o VO Scaron; připravujeme je scaron;tě DOD v květnu a červnu 2017.
Foto: Z DOD 18. ledna 2013
Na scaron;i studenti se z uacute;častnili 9. ročn iacute;ku n aacute;rodn iacute;ho kola soutěže quot;Bobř iacute;k informatiky quot;
Soutěžilo se v kategori iacute;ch bdquo;Junior ldquo; (studenti 1. a 2. ročn iacute;ků) a bdquo;Senior ldquo; (studenti 3. a 4. ročn iacute;ků) technick yacute;ch oborů.
Z na scaron; iacute; scaron;koly se z uacute;častnilo celkem 99 studentů. Celkov yacute; počet studentů, kteř iacute; se letos z uacute;častnili, přev yacute; scaron;il hranici 71000.
Ot aacute;zky se li scaron;ily svoj iacute; n aacute;ročnost iacute;, zaměřen iacute;m a způsobem ře scaron;en iacute;. Jednalo se o digit aacute;ln iacute; gramotnost, informačn iacute; technologie v každodenn iacute;m životě, technick eacute; ot aacute;zky, společensk eacute; souvislosti použ iacute;v aacute;n iacute; technologi iacute;, algoritmizaci a programov aacute;n iacute;, porozuměn iacute; informac iacute;m a jejich reprezentace, struktury a ře scaron;en iacute; probl eacute;mů (h aacute;danky, logika, matematick eacute; z aacute;klady informatiky).
Gratulujeme v scaron;em studentům, kteř iacute; se nominovali do krajsk eacute;ho kola kategorie Senior, kter eacute; se bude konat v uacute;noru př iacute; scaron;t iacute;ho roku.
Na scaron;e scaron;kola z iacute;skala v kr aacute;lov eacute;hradeck eacute;m kraji nejvy scaron; scaron; iacute; počet nominovan yacute;ch studentů a dokonce v celost aacute;tn iacute;m měř iacute;tku odborn yacute;ch scaron;kol jsme obsadili d iacute;ky Vl aacute;ďovi Scaron;těpničkovi (tř iacute;da T3) n aacute;dhern eacute; 3.m iacute;sto v kategorii odborn yacute;ch scaron;kol. Vl aacute;ďa obsadil v r aacute;mci v scaron;ech kategori iacute; skvěl eacute; 23. m iacute;sto.
V iacute;ce informac iacute; o soutěži na ofici aacute;ln iacute;ch str aacute;nk aacute;ch soutěže www.ibobr.cz ldquo;
V yacute;sledky budou zn aacute;my př iacute; scaron;t iacute; t yacute;den.
Term iacute;ny projektov yacute;ch dnů
Projektov yacute; den 9. listopadu bude od 8:00 do 14:30.
středa
9. listopadu
uacute;ter yacute;
22. listopadu
ponděl iacute;
5. prosince
čtvrtek
22. prosince
p aacute;tek
13. ledna
Dal scaron; iacute; term iacute;n zkou scaron;ek profesn iacute;ch kvalifikac iacute; quot;Elektromont eacute;r fotovoltaick yacute;ch syst eacute;mů quot;
Zkou scaron;ku profesn iacute; kvalifikace Elektromont eacute;r fotovoltaick yacute;ch syst eacute;mů vypisujeme na:
26.10. - 27.10.2016 4 voln aacute; m iacute;sta
2.12. - 3.12.2016 - voln aacute; m iacute;sta
V r aacute;mci zkou scaron;ek se sezn aacute;m iacute;te s nejnověj scaron; iacute;mi technologiemi v oblasti měničů i bateri iacute;.
Nově m aacute;me k dispozici akumul aacute;tory na technologii LTO (přednost u nich je uacute;žasn aacute; životnost)
Na cestě z Roterdamu jsou akumul aacute;tory BYD - kompaktn iacute; a scaron;k aacute;lovateln yacute; syst eacute;m vhodn yacute; pro FVE
Podrobnosti o přihl aacute; scaron;ce a zkou scaron;ce najdete ZDE.
Exkurze ve firmě Foxconn (Pardubice)
Ve čtvrtek 8. z aacute;ř iacute; 2016 se uskutečnila exkurze do v yacute;robn iacute;ch prostor firmy Foxconn.
Tř iacute;da T3 a I3 nav scaron;t iacute;vila pardubickou pobočku, kter aacute; je prim aacute;rně zaměřena na v yacute;robu stoln iacute;ch PC, workstations, all in one pc či CISCO prvků. D aacute;le se studenti sezn aacute;mili s nově otevřen yacute;mi prostory pro implementaci Industry 4.0.
Webov eacute; str aacute;nky firmy Foxconn http://www.foxconn.cz/
Exkurze na hradeck eacute; hvězd aacute;rně a planet aacute;riu
Ve středu 7. z aacute;ř iacute; 2016 se uskutečnila exkurze do Hvězd aacute;rny a planet aacute;ria Hradec Kr aacute;lov eacute;.
Tř iacute;dy T1, T2, T3, I3 a T4 nav scaron;t iacute;vily hradeckou hvězd aacute;rnu, kter aacute; jim přibl iacute;žila pohled na vesm iacute;r a formou předn aacute; scaron;ek osvětlila problematiku hvězd, planet a nekonečna.
Webov eacute; str aacute;nky hvězd aacute;rny naleznete zde http://www.astrohk.cz/
Exkurze ve vodn iacute; elektr aacute;rně Huč aacute;k v Hradci Kr aacute;lov eacute;
V uacute;ter yacute; 6. z aacute;ř iacute; 2016 se uskutečnila exkurze v elektr aacute;rně Huč aacute;k v Hradci Kr aacute;lov eacute;.
Tř iacute;dy T1, T2, T3, I3 a T4 nav scaron;t iacute;vily hradeckou vodn iacute; elektr aacute;rnu, kter aacute; jim přibl iacute;žila pohled na provoz a možnosti obnoviteln yacute;ch zdrojů, kter eacute; jsou dnes dostupn eacute;.
Webov eacute; str aacute;nky vodn iacute; elektr aacute;rny naleznete zde https://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/informacni-centrum.html
Doporučen eacute; parametry notebooků pro nastupuj iacute;c iacute; ž aacute;ky
Navržen eacute; prametry najdete zde
Ze zku scaron;enost iacute; v iacute;me, že pro uacute;spě scaron;n eacute; studium stač iacute; i notebooky s hor scaron; iacute;mi parametry. Nově navržen eacute; parametry jsou pro notebook, kter yacute; by měl vydržet po celou dobu studia.
Doporučen je motivačn iacute; př iacute;stup - koupě nov eacute;ho notebooku jako odměna za prvn iacute; pololet iacute; studia.
Firma AGI HK s.r.o. V aacute;m nab iacute;z iacute; n aacute;sleduj iacute;c iacute; zv yacute;hodněn eacute; podm iacute;nky viz. www.agihk.cz/ssakhk.
Pr aacute;zdniny na Kyberně
Už po scaron;est eacute; se konaj iacute; u n aacute;s na scaron;kole Pr aacute;zdninov eacute; d iacute;lny, kter eacute; si kladou za c iacute;l obohatit znalosti a dovednosti uacute;častn iacute;ků. Jedn aacute; se o t yacute;denn iacute; workshopy s nejrůzněj scaron; iacute;m zaměřen iacute;m, předev scaron; iacute;m pro ž aacute;ky z aacute;kladn iacute;ch scaron;kol. Letos je pro uacute;častn iacute;ky připraveno scaron;est d iacute;len: Programov aacute;n iacute; a robotika, Webov eacute; str aacute;nky, Fotografie, Film a V yacute;tvarn aacute; d iacute;lna. Jednotliv eacute; d iacute;lny vedou učitel eacute; za pomoci asistentů, kteř iacute; byli vybrani z řad na scaron;ich studentů a absolventů. Kromě usilovn eacute; pr aacute;ce v d iacute;ln aacute;ch uacute;častn iacute;ci tak eacute; nav scaron;t iacute;v iacute; kino, nebo se projedou po Hradci Kr aacute;lov eacute; vl aacute;čkem. O scaron;est yacute; ročn iacute;k byl velik yacute; z aacute;jem, někter eacute; d iacute;lny měly již měs iacute;c před zač aacute;tkem zaplněnou celou svou kapacitu. Celkov yacute; počet přihl aacute; scaron;en yacute;ch uacute;častn iacute;ku přesahuje kr aacute;sn eacute; č iacute;slo scaron;edes aacute;t a jedn aacute; se tak zat iacute;m o nejsilněj scaron; iacute; ročn iacute;k. Z aacute;jem o to něco se přiučit n aacute;s tě scaron; iacute; a douf aacute;me, že si v scaron;ichni uacute;častn iacute;ci d iacute;len co nejv iacute;ce užij iacute; a nauč iacute; se spoustu zaj iacute;mav yacute;ch věc iacute;.
Třet iacute; m iacute;sto na ČESK Eacute;M VIDEOSALONU
Student třet iacute;ho ročn iacute;ku VO Scaron; Jiř iacute; Čes aacute;k uspěl v celost aacute;tn iacute; přehl iacute;dce ČESK Yacute; VIDEOSALON, v kategorii hran yacute; film skončil na bronzov eacute;m m iacute;stě s filmem Projekt Čern aacute; Voda. Gratulujeme k uacute;spěchu a děkujeme za reprezentaci scaron;koly.
Vyhodnocen iacute; studentsk yacute;ch projektů
Ve čtvrtek 23. června proběhla z aacute;věrečn aacute; prezentace projektů za tento scaron;koln iacute; rok. V yacute;sledky hlasov aacute;n iacute; najdete n iacute;že. V kategori iacute;ch ž aacute;ci a učitel eacute; budou stipendiem oceněny vždy tři nej uacute;spě scaron;něj scaron; iacute; projekty. V kategorii zřizovatel eacute; budou stipendiem ohodnoceny v scaron;echny uacute;spě scaron;n eacute; projekty. Na stipendi iacute;ch za projekty bylo celkem rozděleno 48.000,- Kč, podrobn yacute; rozpis je vyvě scaron;en na n aacute;stěnce scaron;koly.
Hlasov aacute;n iacute; ž aacute;ků:
um iacute;stěn iacute;
projekt
n aacute;zev
body
1
P18
Inteligentn iacute; zrcadlo
104
2 - 3
P49
Radost až na kost
63
2 - 3
P71
Kitchen beats
63
4
P17
Hexakoptera
44
5
P91
Meteostanice
40
6
P32
Historick eacute; fotografick eacute; (tiskov eacute;) techniky
34
7
P03
Programov aacute;n iacute; mobiln iacute;ch aplikac iacute;
30
8
P35
MMO
27
9
P69
Lezeck aacute; stěna
26
10
P26
Server ART
24
11
P53
WWW prezenčn iacute; str aacute;nky La Rosa
23
12
P70
Helpdesk online syst eacute;m
18
13
P48
WebMathematica
15
14
P60
Natočen iacute; spotu pron aacute;jmu CA
12
15
P39
Sebeobrann eacute; syst eacute;my
6
16
P68
Webov yacute; prohl iacute;žeč Webki
5
Hlasov aacute;n iacute; učitelů:
um iacute;stěn iacute;
projekt
n aacute;zev
body
1
P18
Inteligentn iacute; zrcadlo
20
2
P91
Meteostanice
16
3
P32
Historick eacute; fotografick eacute; (tiskov eacute;) techniky
14
4
P49
Radost až na kost
13
5
P03
Programov aacute;n iacute; mobiln iacute;ch aplikac iacute;
8
6 - 7
P26
Server ART
6
6 - 7
P71
Kitchen beats
6
8
P53
WWW prezenčn iacute; str aacute;nky La Rosa
5
9 - 12
P17
Hexakoptera
3
9 - 12
P35
MMO
3
9 - 12
P48
WebMathematica
3
9 - 12
P68
Webov yacute; prohl iacute;žeč Webki
3
13 - 14
P39
Sebeobrann eacute; syst eacute;my
1
13 - 14
P70
Helpdesk online syst eacute;m
1
15 - 16
P60
Natočen iacute; spotu pron aacute;jmu CA
0
15 - 16
P69
Lezeck aacute; stěna
0
Hodnocen iacute; zřizovatelů:
um iacute;stěn iacute;
projekt
n aacute;zev
1 - 3
P03
Programov aacute;n iacute; mobiln iacute;ch aplikac iacute;
1 - 3
P17
Hexakoptera
1 - 3
P68
Webov yacute; prohl iacute;žeč Webki
4
P48
WebMathematica
Cisco Networking Academy NetRiders Competitions 2016 - jsme nejlep scaron; iacute; českou akademi iacute;
Každ yacute; rok se na scaron;e scaron;kola uacute;častn iacute; mezin aacute;rodn iacute; soutěže Cisco Networking Academy NetRiders.
Prvn iacute;ho kola se v kategorii IT Essentials uacute;častnilo 1907 soutěž iacute;c iacute;ch ze 126 středn iacute; a vysok yacute;ch scaron;kol z 26 st aacute;tů Evropy a Společenstv iacute; nez aacute;visl yacute;ch st aacute;tů.
Do druh eacute;ho kola se podle v yacute;sledků nominovalo celkem 1105 soutěž iacute;c iacute;ch, z toho se uacute;spě scaron;ně z uacute;častnilo 314 studentů.
Nejlep scaron; iacute;m studentem se stal Scaron;těp aacute;n Scaron;imek (I2), kter yacute; obsadil vynikaj iacute;c iacute; 20. m iacute;sto, na 24. pozici se um iacute;stil Michal Hromek (I2). D aacute;le pak na 58. m iacute;stě Luk aacute; scaron; Pln yacute; (I2), 110. m iacute;sto obsadil Petr Pokorn yacute; (T2) a Franti scaron;ek B iacute;lek (T2) na 126. pozici,
Na scaron;i studenti se um iacute;stili jako prvn iacute; z 10 česk yacute;ch akademi iacute;.
Odkaz na v yacute;sledky v pdf dokumentu naleznete zde.
Gratulujeme!
T eacute;měř 100% uacute;spě scaron;nost u DT a PP maturitn iacute;ch zkou scaron;ek
Na scaron;i leto scaron;n iacute; absolventi, kteř iacute; ř aacute;dně uzavřeli ročn iacute;k a absolvovali didaktick eacute; testy a p iacute;semn eacute; pr aacute;ce maturitn iacute; zkou scaron;ky, měli t eacute;měř stoprocentn iacute; uacute;spě scaron;nost. Didaktick eacute; testy z matematiky, česk eacute;ho i anglick eacute;ho jazyka zvl aacute;dli v scaron;ichni. V scaron;ichni uacute;spě scaron;ně pro scaron;li i u p iacute;semn eacute; pr aacute;ce z česk eacute;ho jazyka. P iacute;semnou pr aacute;ci z anglick eacute;ho jazyka nezvl aacute;dl jedin yacute; student, kter yacute; bude tuto č aacute;st zkou scaron;ky opravovat v z aacute;ř iacute; 2016.
Česk yacute; videosalon - postup do fin aacute;le
Tři filmy na scaron;ich ž aacute;ků a studentů postoupily do republikov eacute;ho fin aacute;le nejprestižněj scaron; iacute; soutěže amat eacute;rsk yacute;ch filmů Česk yacute; videosalon. V kategorii hran yacute; film postupuj iacute; Kamil Rochl s filmem Inside, Jiř iacute; Čes aacute;k se sn iacute;mkem Projekt Čern aacute; Voda a Martin Mercl s Druhou scaron;anc iacute;.
Uacute;spěch v krajsk eacute;m kole soutěž v programov aacute;n iacute;
V sobotu 16. dubna proběhlo v Hradci Kr aacute;lov eacute; krajsk eacute; kolo soutěže v programov aacute;n iacute;. Jako tradičně na scaron;i ž aacute;ci obsadili prvn iacute; př iacute;čky. Prvn iacute; m iacute;sto v kategorii programovac iacute; jazyky vybojoval Adrian Hlavat yacute; (T3), na druh eacute;m m iacute;stě skončil Luk aacute; scaron; Vete scaron;ka (T4). Gratulujeme a přejeme hodně uacute;spěchů v republikov eacute;m fin aacute;le.
V yacute;sledky přij iacute;mac iacute;ho ř iacute;zen iacute;
V yacute;sledky jednotn yacute;ch didaktick yacute;ch testů zveřejn iacute;me bezprostředně pot eacute;, co je scaron;kola obdrž iacute; z CERMATu. Rozhodnut iacute; o přijet iacute; zveřejn iacute;me v souladu se z aacute;konem dne 22. dubna 2016 na webu scaron;koly. Rozhodnut iacute; o přijet iacute; bude možn eacute; vyzvednout osobně v kancel aacute;ři scaron;koly 22. dubna 2016 od 10:00 a n aacute;sleduj iacute;c iacute; pracovn iacute; den (25. dubna) do 16:00. Nevyzvednut aacute; rozhodnut iacute; za scaron;leme po scaron;tou.
Nejlep scaron; iacute; program aacute;toři jsou z Kyberny
V sobotu 19. března proběhlo v Domě dět iacute; a ml aacute;deže v Hradci Kr aacute;lov eacute; okresn iacute; kolo quot;program aacute;torsk eacute; olympi aacute;dy quot;. A jako již tradičně na scaron;i studenti vybojovali v yacute;born aacute; um iacute;stěn iacute;. Z okresn iacute;hokola do krajsk eacute;ho postupuje ve středo scaron;kolsk yacute;ch kategori iacute;ch osm studentů. Z toho sedm je z na scaron;i scaron;koly. Kategorii Programovac iacute; jazyky ovl aacute;dli na scaron;i ž aacute;ci plně. Do krajsk eacute;ho kola postupuj iacute; v tomto pořad iacute; Adrian Hlavat yacute; (T3), Jan Ma scaron;ek (T2), Luk aacute; scaron; Vete scaron;ka (T4), David Erben (T3) a Petr Lhotsk yacute; (T2). Z kategorie Apllikačn iacute; software postupuj iacute; Marek Haken (T3) a Jiř iacute; Scaron;olc (T4).
Gratulujeme k postupu a přejeme hodně scaron;těst iacute; v krajsk eacute;m kole. Kompletn iacute; v yacute;sledky najdete na str aacute;nk aacute;ch Bar aacute;ku.
Networking Academy Games 2016 - kategorie středn iacute;ch scaron;kol IoE
V sobotu 19.3. 2016 se v prostor aacute;ch Sm iacute;chovsk eacute; středn iacute; průmyslov eacute; scaron;koly v Praze konala v r aacute;mci 11. ročn iacute;ku celost aacute;tn iacute; soutěže pro středn iacute; scaron;koly Networking Academy Games 2016 poprv eacute; nov aacute; kategorie IoE (Internet of Everything).
Nov aacute; kategorie IoE je určena pro tř iacute;členn aacute; družstva studentů středn iacute;ch a vysok yacute;ch scaron;kol.
Pravidla soutěže naleznete zde www.netacad-games.cz/ioe/pravidla-souteze-ioe.
V prvn iacute;m ročn iacute;ku soutěže n aacute;s pod veden iacute;m lektora Matěje Langa reprezentovali studenti druh eacute;ho a třet iacute;ho ročn iacute;ku Jakub Lev yacute;, David Podzimek a Jan Langmaier.
V celkov eacute;m hodnocen iacute; se um iacute;stili na skvěl eacute;m 4. m iacute;stě ze 41 přihl aacute; scaron;en yacute;ch středn iacute;ch a vysok yacute;ch scaron;kol z cel eacute; republiky. Ve druh eacute;m průběžn eacute;m kole se dokonce um iacute;stili na 1. m iacute;stě.
V Scaron;EM STUDENTŮM GRATULUJEME!
V yacute;sledkovou listinu naleznete na www.netacad-games.cz/vysledky-2016
Fotky ze soutěže jsou zde www.netacad-games.cz/foto-2016
V iacute;ce na ofici aacute;ln iacute;ch str aacute;nk aacute;ch www.netacad-games.cz
Networking Academy Games 2016 - kategorie středn iacute;ch scaron;kol HS3
V p aacute;tek 18.3. 2016 se v prostor aacute;ch Sm iacute;chovsk eacute; středn iacute; průmyslov eacute; scaron;koly v Praze konal již 11. ročn iacute;k celost aacute;tn iacute; soutěže pro středn iacute; scaron;koly Networking Academy Games 2016, kter yacute; od 1.ročn iacute;ku na scaron;e scaron;kola spoluorganizuje. Jako každ yacute; rok jsme vyslali ty nejlep scaron; iacute; studenty, aby n aacute;s reprezentovali v kategorii HS3 ndash; soutěž družstev.
Letos n aacute;s v kategorii družstev do 21 let pod veden iacute;m lektora Miloslava Pence reprezentovali studenti třet iacute;ho a čtvrt eacute;ho ročn iacute;ku Jan Michal iacute;k, Jan Str aacute;nsk yacute; a Jakub Lev yacute;.
Um iacute;stili se na skvěl eacute;m 2. m iacute;stě ze 14 přihl aacute; scaron;en yacute;ch středn iacute;ch scaron;kol z cel eacute; republiky (celkov yacute; počet akademi iacute; CCNA je 79).
V Scaron;EM STUDENTŮM GRATULUJEME!
V yacute;sledkovou listinu naleznete na www.netacad-games.cz/vysledky
Fotky ze soutěže jsou zde www.netacad-games.cz/foto-2016
V iacute;ce na ofici aacute;ln iacute;ch str aacute;nk aacute;ch www.netacad-games.cz.
O soutěži informovala tak eacute; televize ve zpr aacute;vičk aacute;ch ze dne 20.3.2016 na ČT :D viz http://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky
AMAVET skončil výrazným úspěchem naší školy
V pátek 11.3. proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů.
Z 19 týmů naší kategorie do celostátního klání postoupily čtyři.
Všechny 3 naše týmy byly úspěšné a postoupily do národního finále.
První tým složený z žáků třídy T2 (David Ramba, Jan Mašek a Tomáš Pařízek) prezentoval chytré zrcadlo s displayem. Druhý tým žáků třídy T4 (Jan Michalík, Ondřej Tauber a David Miler) se prosadil s analýzou mozkové aktivity pomocí EEG. Třetí tým (David Podzimek, Jakub Levý a Jan Langmaier) ze tříd T3 a T2 postoupil do Prahy s meteostanicí vlastní výroby.
Gratulujeme.
Studium na Kybernetice zdarma
Naši školu oslovilo již několik firem, které mají zájem o naše absolventy a jsou ochotni studentům naší školy platit motivační příspěvek dle zákona o daních z příjmů. Motivační příspěvek lze použít na úhradu školného a firmy si ho mohou odečíst od daňového základu ( sect;24 odst. 2 písm. j) výše uvedeného zákona. Student se naopak musí zavázat k pozdější práci pro firmu. Předpokládá se úzká spolupráce studenta a firmy už během doby studia. Tuto skutečnost mohou využít i rodiče podnikatelé, kteří si náklady na školné také mohou odečíst od daňového základu.SOČ a AMAVET ve školním roce 2015/2016
Předběžná přihláška do soutěže AMAVET do 15. února 2016 u Mgr. Rejthara
Přihlášky do soutěže AMAVET se podávají do 29. února 2016 prostřednictvím www.amavet.cz , bližší info tamtéž nebo u Mgr. Rejthara.
V rámci soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost) proběhnou 2 školní kola:
Předběžná přihláška do 15. února 2016 (Mgr. Richard Rejthar)
I. kolo 8. března 2016
II. kolo 15. března 2016
Okresní kolo:
Přihláška do: 18. března 2016
Termín soutěže: 7. dubna 2016
Krajské kolo:
Úprava práce do: 25. dubna 2016
Termín soutěže: 11. května 2016
Více info na www.soc.cz nebo u Mgr. RejtharaKYBERNA - nejlepší soukromá, třetí v kraji a pátá nejúspěšnější odborná škola v republice
Jako tradičně se naše škola zapojila do projektu Excelence - Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015. Do soutěže se zapojilo 34 středních škol Královehradeckého kraje. Jako nejlepší v kraji bylo vyhodnoceno Jiráskovo gymnázium v Náchodě, za ním skončilo Gymnázium Boženy Němcové z Hradce Králové a 3. pozici získala naše škola, která za výsledky v soutěžích obdržela celkem 117.160,- Kč. Naši žáci tak potvrdili kvality svých předchůdců, na prvních místech se totiž zopakovalo stejné pořadí jako v loňském roce.
Celorepublikově se do projektu zapojilo téměř 400 škol, ani v tomto přehledu si naše škola nevedla špatně, skončila na 45. místě. Před námi se umístila v naprosté většině gymnázia. Z odborných škol nás předstihly pouze průmyslové školy z Liberce, Olomouce, Ostravy a Brna a Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky skončila na 5. místě.
Naše škola, podobně jako v minulých letech, nemá konkurenci mezi soukromými školami a opět byla nejlepší. Za námi skončilo 1.soukromé jazykové gymnázium z Hradce Králové i prestižní gymnázium PORG. Ostatní soukromé školy jsme pak porazili velkým bodovým rozdílem.
Kompletní výsledky programu Excelence najdete na webu MŠMT.
Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci a přejeme hodně úspěchů do dalších soutěží.Vysokovský kohout
Naši studenti VOŠ i SŠ o sobě na sklonku loňského roku nechali slyšet na tradiční filmové přehlídce Vysokovský kohout. V kategorii hraných filmů obsadil Martin Mercl (X3) 3. místo s filmem Druhá šance. Čestné uznání obdrželi Denisa Jarská (G4), Jiří Česák (exX3), Kamil Rochl (G4) a Martin Mercl (X3). Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.T4 - exkurze do Prahy 12. ledna 2016
Třída T4 v úterý 12. ledna 2016 navštíví Prahu. V rámci exkurze zhlédneme Muzeum Police ČR a historickou budovu Národního divadla. Sraz na hlavním nádraží v Hradci Králové v 6:50, předpokládaný návrat do Hradce Králové je v 18:00.Úspěch kybernetů na jihu Čech
Naši žáci se tradičně zapojili do soutěží v rámci veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. A jako tradičně byli úspěšní. V kategorii IT - Osobní počítače a datové sítě zvítězil Jan STRÁNSKÝ (T4). V celostátní soutěži ve fotografování - Ateliérový portrét obsadila Kateřina NOVÁČKOVÁ (G4) třetí místo. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.Nejlepší programátor republiky je z Kyberny
Podobně jako v minulých letech i na sklonku letošního školního roku se zúčastnili naši 3 žáci republikového finále Soutěže v programování. A stejně jako v minulých letech i letos obsadili první příčky. První místo v soutěži obhájil Radomír Žemlička (T4) a na čtvrtém místě skončil Lukáš Veteška (T3). Děkujeme za vzornou reprezantaci, Radkovi přejeme hodně štěstí při studiu na ČVUT a Lukášovi hodně úspěchů v posledním ročníku Kyberny.Výsledky povinných i nepovinných didaktických testů společné části MZ
Všichni žáci, kteří konali didaktické testy z českého a anglického jazyka u zkoušky uspěli.
Všichni žáci uspěli i v písemné práci z českého jazyka.
Výsledky písemné práce z anglického jazyka jsou také potěšující, všichni žáci v testu uspěli.
Jedna žákyně těsně (2 body) neuspěla v didaktickém testu z matematiky. Ostatní žáci, kteří konali povinnou zkoušku z matematiky ji složili úspěšně.
Výsledky z didaktického testu MATEMATIKA+ jsou zveřejněny. Celkově propadlo u testu 20% žáků. Naše škola si opět vedla nadprůměrně. Neuspěli 2 žáci z celkem 19 žáků, kteří zkoušku konali. Při posuzování úspěchu či neúspěchu školy je třeba brát v potaz jednak kolik studentů se odvážilo na zkoušku jít a jednak výsledky samotné zkoušky. Jsou některé průmyslovky, kde šli ke zkoušce třeba pouze dva nejlepší žáci a jsou školy (třeba jako naše škola) kde šla ke zkoušce více než polovina žáků. Potom výsledek 2 neúspěšných, tedy přibližně 10%, je výsledkem přijatelným, zvláště uvážíme li, že soutěží naši žáci převážně se žáky gymnázií, kde chybí odborná výuka.
Děkujeme žákům za jejich výkon u státních zkoušek.Kyberna sklízí úspěchy v Náchodě
Jako v předchozích letech, i letos naši studenti zabojovali na soutěži studenstkých filmů. Studenti si odvezli čestné uznání v kategorii Hraný film za snímky Chci tě a Kamufláž.
Gratulujeme.Nejlepší programátoři kraje jsou z Kyberny
Jako tradičně naši studenti opanovali krajské kolo quot;programátorské olympiády quot;. Kategorii aplikační software - tvorba webu vyhrál Radomír Žemlička (T4) a v kategorii programovací jazyky na prvním místě skončil Lukáš Veteška (T3), na druhém Adrian Hlavatý (T2), na třetím Martin Pavlíček (T4) a na čtvrtém Filip Kopecký (I4). Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v republikovém finále. Kompletní výsledky najdete na stránkách Baráku.Výsledky Krajské filmové soutěže pro Královéhradecký kraj 2015
V letošním roce Kyberna vedla. Z krajského kola postoupilo do republikového 5 snímků. Chci tě Jiřího Česáka, Kamufláž skupiny studentů čtvrtého ročníku, MMOTHS Jakuba Resla, Ode mlýna ke mlýnu Honzy Janáse a Savant ndash; Rise Up Antonie Hálkové. Všem výhercům a účastníkům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v republikovém finále
Networking Academy Games 2015 - kategorie středních škol HS3
V pátek 27.3. 2015 se opět v prostorách Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze konal již 10. ročník celostátní soutěže pro střední školy Networking Academy Games 2015, který od 1.ročníku naše škola spoluorganizuje.
Jako každý rok jsme vyslali ty nejlepší studenty, aby nás reprezentovali v kategorii HS3 ndash; soutěž družstev.
Letos nás v kategorii družstev do 21 let reprezentovali studenti třetího a čtvrtého ročníku Jan Michalík, Jan Stránský a Lukáš Pirohanič.
Umístili se na krásném 4. místě ze 13 přihlášených středních škol z celé republiky (celkový počet akademií CCNA je 73).
V praktické části byli naši studenti dokonce na 2. místě, bohužel jim to pokazila teoretická část.
VŠEM STUDENTŮM GRATULUJEME!
Výsledkovou listinu naleznete na www.netacad-games.cz/vysledky
Více na oficiálních stránkách www.netacad-games.cz.
Všechny fotky ze soutěže naleznete na http://www.netacad-games.cz/foto-2015
O soutěži napsali také novinky.cz viz http://www.novinky.cz/kariera/333918-studenti-se-utkali-na-soutezi-cisco-networking-academy-games-v-praze.html
Nejlep scaron; iacute; program aacute;toři okresu jsou z KYBERNY
V sobotu proběhlo v Domě dět iacute; a ml aacute;deže v Hradci Kr aacute;lov eacute; okresn iacute; kolo quot;program aacute;torsk eacute; olympi aacute;dy quot;. A jako již tradičně na scaron;i studenti vybojovali prvn iacute; m iacute;sta. Z třin aacute;cti postupujic iacute;ch do krajsk eacute;ho kola, je devět studentů Kyberny. V kategorii programovac iacute; jazyky se na prvn iacute;m m iacute;stě um iacute;stil Luk aacute; scaron; Vete scaron;ka (T3), na druh eacute;m Adrian Hlavat yacute; (T2), na třet iacute;m David Erben (T2), na čtvrt eacute;m Filip Kopeck yacute; (I4), na p aacute;t eacute;m Martin Pavl iacute;ček (T4) a na sedm eacute;m Jan Michal iacute;k (T3). Kategorii aplikačn iacute; software - tvorba webu vyhr aacute;l Radom iacute;r Žemlička (T4), na třet iacute;m m iacute;stě skončil Jiř iacute; Grac iacute;k (I4) a na p aacute;t eacute;m Martin Žitn yacute; (T2). Gratulujeme k postupu a přejeme hodně scaron;těst iacute; v krajsk eacute;m kole. Kompletn iacute; v yacute;sledky najdete na str aacute;nk aacute;ch Bar aacute;ku.
EXPO SCIENCE AMAVET - cesta do světa pro úspěšné studenty
Ve čtvrtek a pátek 19. a 20. března 2015 se v Pardubicích konalo regionální kolo soutěže EXPO SCIENCE AMAVET. Do národního finále Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže v Praze postoupily 3 práce našich studentů - Jan Michalík a Jiří Šolc (oba T3) uspěli s projektem DOGIES, Jan Michalík (T3) s prací 3D Engine. Největší úspěch sklidil projekt studentů Lukáše Vetešky (T3) a Davida Podzimka (T1) QEditor - 3D editor terénu, neboť tato práce postoupila i do mezinárodní Vernadského soutěže v Moskvě. Gratulujeme k úspěchu a přejeme hodně štěstí v dalších kolech.
© 2015 Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. • Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové • Informace o škole info@ssakhk.cz

Updated Time

Updating   
Friend links: ProxyFire    More...
Site Map 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 250 300 350 400 450 500 550 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750
TOS | Contact us
© 2009 MyIP.cn Dev by MYIP Elapsed:12.760ms