Welcome to MyIP.net!
 Set MYIP as homepage      

  
           
seg failSPQuery failed: connection to localhost:3312 failed (errno=111, msg=Connection refused).

Web Page Information

Title:lovdata.net 's similar websites - Website estimation, Whois, Alexa rank, Google PageRank, Indexed, IP Reverse
Description:
Keywords:
Links:
Images:

Similar Websites

About similar websites.
IDPRAlexa网址标题

Front Page Thumbnail

Updated Time

正在更新   Click here to update

Search Engine Spider Emulation

Title:Forsiden - Lovdata
Description:Offisiell kunngjøring av endringer i norske lover og forskrifter. Gratis tilgang til gjeldende lover og forskrifter, traktater og nye dommer.
Keywords:
Body:
Forsiden - Lovdata
Rettskilder
Tjenester
Om Lovdata
Mer
#182;Grunnloven 1814 til i dag
#xF610;Lik oss på Facebook
#xF611;Følg oss på twitter
#x1F36A;Om informasjonskapsler
Rettskilder
#x00B6; Lover
#xF707;Stortingsvedtak
#xF700;Sentrale forskrifter
Lokale forskrifter
#xF708;Norsk Lovtidend
#xE583;Dommer
#x1F4DA;Statens personalhåndbok
#x1F30E;Traktater #x2197;
Tjenester
Lovdata Pro
Studentabonnement
Varsling
E-publikasjoner
Europalov.no #x2197;
Søkeoppdrag
Kurs
Tidsskrifter
API
Advokatoversikt
22. juli-saken
Om Lovdata
Generell Informasjon
Brukeravtale
Personvern
Kontakt oss
Redaktøransvar
Mer
RSS-feed
Lenker
European Legislation Identifier (BETA)
#x1F50D;
Avbryt
Logg inn #x1F512;
Nyhet
23. november 2016
Flaggsaker nr. 12-2016 er publisert
Abonner p aring; Lovdata flaggsaker og f aring; tilgang til elektroniske hefter med rettskraftige, utvalgte avgj oslash;relser fra lagmannsrettene og tingrettene
Avgjørelse
16. november 2016
EMD - Dom avsagt i sak mot Norge
Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg (EMD) avsa 15. november 2016 dom i saken A and B v. Norway (no. 24130/11 og 29758/11). Norge fikk medhold i saken som ble behandlet i Storkammer.
Lovtidend
18. november 2016
Statsråd 18. november 2016
I statsr aring;d 18. november 2016 ble lov om endringer i naturmangfoldloven sanksjonert.
Europa #8203;lov.no
Det velrenommerte nettstedet Europalov er nå blitt en del av Lovdata.
For deg som bruker betyr dette at Lovdata vil bli enda sterkere på EU-stoff både på åpne sider og i Lovdata PRO.
Prøv Lovdata Pro
Enkelt og presist.
#x27A1;
Jusstudent?
Få fri tilgang til Lovdata Pro. Registrer deg her.
#x27A1;
#x1F440;Mest sett
denne uken
i dag
denne uken
#x25B4;
#x25BE;
1
Arbeidsmiljøloven - aml.
2
Plan- og bygningsloven - pbl.
3
Straffeloven 2005 - strl. 2005
4
Opplæringslova - oppll.
5
Folketrygdloven - ftrl.
1
Arbeidsmiljøloven - aml.
2
Plan- og bygningsloven - pbl.
3
Straffeloven 2005 - strl. 2005
4
Folketrygdloven - ftrl.
5
Opplæringslova - oppll.
#x1F4DA; SISTE SAKER Se alle saker
#xE100;Artikkel
#x23F2;16. november 2016
EU-domstolen sidestiller e-bøker og trykte bøker
Forlag og forfattere kan ikke nekte bibliotek aring; l aring;ne ut e-b oslash;ker, sier EU-domstolen.
#xE100;Lovtidend
#x23F2;11. november 2016
Statsråd 11. november 2016
I statsr aring;d 11. november 2016 ble det vedtatt delt ikraftsetting av lov om endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.) samt forskrift om unntak fra bioteknologiloven for farmakogenetiske unders oslash;kelser.
#xE100;Avgjørelse
#x23F2;10. november 2016
Høyesterett – dyrevelferd
H oslash;yesterett har i dom 9. november 2016 skjerpet straffutm aring;lingen for overtredelse av dyrevelferdsloven.
#xE100;Avgjørelse
#x23F2;10. november 2016
Høyesterett – spredning av bilder fra Snapchat
H oslash;yesterett har i dom 3. november 2016 fastsatt straffeniv aring;et for ulovlig nedlasting og spredning av andres bilder.
#xE100;Artikkel
#x23F2;7. november 2016
Bruk av liten skrift er villedende markedsføring
EU-domstolen er kritisk til markedsf oslash;ringen til Canal Digital i Danmark, og mener den villedet forbrukerne og dermed var i strid med handelspraksisdirektivet.
#xE100;Artikkel
#x23F2;2. november 2016
Avvikling av de trykte utgavene av Norsk Lovtidend
Justisdepartementet har besluttet aring; avvikle de trykte utgavene av Norsk Lovtidend avdeling I og avdeling II etter 2016- aring;rgangen. Beslutningen er fattet etter r aring;d fra Lovdata. Trykte registre for 2016- aring;rgangen vil bli publisert i l oslash;pet av f oslash;rste kvartal 2017.
#xE100;Avgjørelse
#x23F2;1. november 2016
Høyesterett – promillekjøring med tohjuling
H oslash;yesterett kom i dom av 31. oktober 2016 til at et tohjulet selvbalanserende kj oslash;ret oslash;y m aring;tte anses som laquo;motorvogn raquo; .
#xE100;Lovtidend
#x23F2;1. november 2016
Lover i kraft 1. november 2016
1. november 2016 ble endringer i spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven, bioteknologiloven, helse - og omsorgstjenesteloven, tolloven og bust oslash;ttelova satt i kraft.
#63240; SISTE FRA NORSK LOVTIDEND
#x23F2;24. november
Forskrift om sikkerhetstiltak for skip som opererer i polare farvann
#x23F2;24. november
Forskrift om endring i forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger
#x23F2;24. november
Forskrift om endring i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.
#x23F2;24. november
Forskrift til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften)
#x23F2;24. november
Forskrift om endring i forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv.
Se mer fra Norsk Lovtidend
#x1F528; SISTE DOMMER
#x23F2;22. november
Gulating lagmannsrett: LG-2016-36014
Eiendoms- og bruksrett. Mangler ved bolig. Dagmulkt. Avtaleloven § 36.
#x23F2;22. november
Gulating lagmannsrett: LG-2016-28096
Kontraktsforhold. Kjøpsavtale eller avtale om løsningsrett. Avtaleloven § 36.
#x23F2;22. november
Norges Høyesteretts ankeutvalg: HR-2016-2385-U
Straffeprosess. Forkynning.
#x23F2;22. november
Norges Høyesteretts ankeutvalg: HR-2016-2373-U
Sivilprosess. Anke. Sakskostnader.
#x23F2;21. november
Gulating lagmannsrett: LG-2016-180274
Sivilprosess. Midlertidig forføyning. Tvisteloven § 34-1 første ledd bokstav b og annet ledd mv.
Se flere dommer
#x2753;
#x2421;
Trenger du brukerveiledning ?
Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ)
Fant du ikke det du lette etter?
Send en e-post til support@lovdata.no
Send oss en tilbakemelding
Vi gjør oppmerksom på at meldingen ikke vil bli besvart.
Send inn
(Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer. Lovdata kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt tilfelle. Kontakt den offentlige etaten spørsmålet gjelder, eventuelt advokat eller rettshjelper hvis du har behov for slik bistand.)
#x1F36A;Om informasjonskapsler
Lovdata in English
Juster tekststørrelse
Hjelp
Kontakt
Friend links: ProxyFire    More...
Site Map 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 250 300 350 400 450 500 550 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750
TOS | Contact us
© 2009 MyIP.cn Dev by MYIP