INSERT INTO sites(host) VALUES('sigulda.lv') 1045: Access denied for user 'www-data'@'localhost' (using password: NO) sigulda.lv Estimated Worth $131,585 - MYIP.NET Website Information
Welcome to MyIP.net!
 Set MYIP as homepage      

  
           

Web Page Information

Title:
Meta Description:
Meta Keywords:
sponsored links:
Links:
Images:
Age:
sponsored links:

Traffic and Estimation

Traffic:
Estimation:

Website Ranks

Alexa Rank:
Google Page Rank:
Sogou Rank:
Baidu Cache:

Search Engine Indexed

Search EngineIndexedLinks
 Google:
 Bing:
 Yahoo!:
 Baidu:
 Sogou:
 Youdao:
 Soso:

Server Data

Web Server:
IP address:    
Location:

Registry information

Registrant:
Email:
ICANN Registrar:
Created:
Updated:
Expires:
Status:
Name Server:
Whois Server:

Alexa Rank and trends

Traffic: Today One Week Avg. Three Mon. Avg.
Rank:
PV:
Unique IP:

More ranks in the world

Users from these countries/regions

Where people go on this site

Alexa Charts

Alexa Reach and Rank

Whois data

Who is sigulda.lv at lv.whois-servers.net

[Domain]

Domain: sigulda.lv

Status: active[Holder]

Type: Legal person

Name: Siguldas novada dome

Email: prese

Phone: +371 7970848. +371 26563664

Address: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV 2150, Latvija

RegNr: 90000048152[Tech]

Type: Natural person

Email: prese

Phone: +371 7970848. +371 26563664[Nservers]

Nserver: ns.serveri.lv

Nserver: ns2.serveri.lv[Whois]

Updated: 2016-09-05T23:12:26.887511+00:00

Front Page Thumbnail

sponsored links:

Front Page Loading Time

Keyword Hits (Biger,better)

Other TLDs of sigulda

TLDs Created Expires Registered
.com
.net
.org
.cn
.com.cn
.asia
.mobi

Similar Websites

More...
Alexa鏍囬

Search Engine Spider Emulation

Title:Sigulda.lv - Uz艈膿mums 鈥濲UMIS鈥 Spodr墨bas m膿nes墨 aicina sakopt savu apk膩rtni
Description:
Keywords:search_bar placeholderMekl膿t
Body:
Sigulda.lv - Uz艈膿mums 鈥濲UMIS鈥 Spodr墨bas m膿nes墨 aicina sakopt savu apk膩rtni
Sigulda.lv
Sestdiena, 9. apr墨lis
艩odien sveicam: Val膿rija,沤ub墨te
Laika zi艈as: Sigulda 1掳C v膿j拧 2 m/s
A-
A
A+
Ien膩kt | Re模istr膿ties
NovadsPar novadu Fakti V膿sture Simboli Sadraudz墨bas partneri Video 鈥 novada filma Video 鈥 Enter Gauja Video 鈥 Siguldai 800 Vide Dabas aizsardz墨bas p膩rvaldeAtkritumu apsaimnieko拧anaCentraliz膿t膩 kanaliz膩cijas sist膿ma弄denssaimniec墨baEkop膿dijaInstrukcijas vides uzraudz墨baiLatv膩艈u ierobe啪o拧anaDer墨gie izrakte艈iPeldvietasMed墨bu koordin膩cijas komisijaPa拧vald墨baPamatinform膩cija Aktualit膩tes Pa拧vald墨b膩 拧odienVideo zi艈asJaunumu arh墨vsAtskats 2015Kontaktinform膩cija P膩rvaldes strukt奴raDome Vad墨baDeput膩tiKomitejasKomisijasT奴risma konsultat墨v膩 padomeUz艈膿m膿ju konsultat墨v膩 padomeKult奴ras konsultat墨v膩 padomeDomes s膿des Arh墨vs 2016Arh墨vs 2015Arh墨vs 2014Arh墨vs 2013Arh墨vs 2012Arh墨vs 2011Arh墨vs 2010Arh墨vs 2009Arh墨vs 2008Arh墨vs 2007Dokumenti Saisto拧ie noteikumiNolikumi, noteikumiCiti normat墨vie aktiDokumentu projektiIesniegumu veidlapasGada p膩rskatiStrat膿模ijasAtt墨st墨bas pl膩no拧anaCiti pl膩no拧anas dokumentiPakalpojumu port膩ls e.sigulda.lv Bud啪ets Iepirkumi IepirkumiSabiedriskie pakalpojumiArh墨vsPubliskie l墨gumiIzsoles, pazi艈ojumi IzsolesPazi艈ojumiID kartes ID kar拧u pied膩v膩jumsID kar拧u sa艈em拧anaID kar拧u projektsLieto拧anas noteikumiBezmaksas autobusiSoci膩l膩 aizsardz墨ba B膩ri艈tiesaSoci膩lais dienestsSoci膩lie pakalpojumiDienas centrs蘑imenes atbalsta centrsAtbalsts daudzb膿rnu 模imen膿mSoci膩l膩s apr奴pes iest膩desSoci膩l膩 atbalsta veidiBiedr墨ba "Aicin膩jums Tev"Biedr墨ba "Cer墨bu sp膩rni"Noder墨gas saitesSoci膩lo pakalpojumu att墨st墨bas programmaCivil膩 aizsardz墨ba Civil膩s aizsardz墨bas komisijaK膩 r墨koties pl奴du gad墨jum膩?Latvijas G膩zes inform膩cijaPa拧vald墨bas policija Kontaktinform膩cijaPa拧vald墨bas policija 2014Pa拧vald墨bas policija 2013Pa拧vald墨bas policija 2012Siguldas Novada Zi艈as Nor膿姆inu konti Izgl墨t墨baIzgl墨t墨bas p膩rvalde Skol膿nu autobusu mar拧ruti Rota募as un nodarb墨bas b膿rniem Orff m奴zikas studijaYamaha m奴zikas skolaSiguldas M膩mi艈u klubsMontesori b膿rnu centrsPirmsskolas izgl墨t墨ba PII 膧bel墨tePII Ievi艈aPII P墨l膩dz墨tisPII Pasaci艈aPII Saul墨teAlla啪u pamatskolas PI grupaKastan墨tisSiguldas Valdorfa PIIPPII Pumpurd膩rzsPPII Tulp墨teVisp膩r膿j膩 izgl墨t墨ba Siguldas Valsts 模imn膩zijaSiguldas pils膿tas vidusskolaSiguldas 1.pamatskolaAlla啪u pamatskolaMores pamatskolaLauren膷u s膩kumskolaAugst膩k膩 izgl墨t墨ba Profesion膩l膩s ievirzes izgl墨t墨ba M膩kslu skola "Baltais Fl墨模elis"Siguldas Sporta skolaIntere拧u izgl墨t墨ba Jaunrades centrsIntere拧u pulci艈iPieaugu拧o izgl墨t墨ba Iest膩desLicenc膿t膩s programmas Pedago模iski medic墨nisk膩 komisija Pirmsskolas izgl墨t墨bas iest膩啪u re模istrs 膾dienkarte izgl墨t墨bas iest膩d膿s Dokumenti Kult奴raKult奴ras p膩rvalde Pas膩kumu kalend膩rs Kult奴ras centri Bi募e拧u kase Bibliot膿kas Aktualit膩tesKontaktinform膩cijaNoder墨ga inform膩cija las墨t膩jamBibliot膿kas v膿stureMuzeji Turaidas muzejrezerv膩tsMores muzejsSiguldas Tornis Amatierm膩kslas kolekt墨vi Nolikumi Kult奴ras projektu konkurss SportsSporta p膩rvalde Pas膩kumu kalend膩rs Janv膩risSporta organiz膩cijas Siguldas novad膩 Sporta b膩zes Siguldas novad膩 Siguldas Sporta skola Publisko pas膩kumu organiz膿拧ana Dokumenti T奴rismsB奴vniec墨baKontaktinform膩cija B奴vvaldes s膿des B奴vniec墨bas inform膩cija B奴vat募aujas Neapb奴v膿t膩s zemes pa拧vald墨b膩 Nekustamais 墨pa拧ums Par膩du piedzi艈aPar膩du dz膿拧anaPa拧vald墨ba iznom膩Adre拧u mai艈a Projekti EST-LATEST-LAT-RUSZENVIA HanseaticaInvest墨ciju projektiPl膩no拧ana Aktu膩li pazi艈ojumiIlgtsp膿j墨gas att墨st墨bas strat膿模ijaAtt墨st墨bas programmaTeritorijas pl膩nojumsDet膩lpl膩nojumiDokumentiKoku z膩模膿拧anas maksas kalkulators Dokumenti Uz艈膿m膿jdarb墨baUz艈膿m膿jdarb墨bas atbalsta punkts Uz艈膿m膿jdarb墨bas uzs膩k拧ana Uz艈膿m膿jdarb墨bas vides raksturojums 莫pa拧umi uz艈膿m膿jdarb墨bai Pakalpojumu sniedz膿ji Uz艈膿mumu katalogs Semin膩ri/apm膩c墨bas Pa拧vald墨bas atbalsts Rad墨ts Siguld膩 Lauku att墨st墨ba Valsts un ES atbalstsSemin膩ri/apm膩c墨basPied膩v膩jumi un pakalpojumiKontaktinform膩cijaCitas aktualit膩tesLauku un Me啪a lapasProjekts 鈥濴IFE Grassservice鈥漀oder墨gas saitesSabiedr墨baSabiedrisk膩s apsprie拧anas Vesel墨bas apr奴pe Siguldas slimn墨ca蘑imenes 膩rstu praksesCita medic墨nisk膩 apr奴peAlla啪u ambulanceOrganiz膩cijas Biedr墨basDraudzesMedijiNamu apsaimnieko拧anaPa拧vald墨bas apbalvojumi Siguldas novada Goda novadnieksSiguldas novada Gada cilv膿ksSiguldas novada Gada uz艈膿mumsSabiedriskais transports Sludin膩jumi Aptaujas Diskusijas Noder墨giSporta un akt墨v膩s atp奴tas centrs Deklar膿拧an膩s Siguldas novad膩 Publisko pas膩kumu organiz膿拧ana Iest膩des Valsts iest膩desIest膩des Siguldas novad膩BankasLatvijas G膩zeKad pace募ams karogs? Bi募e拧u kase Lapas karte Valsts ir internet膩 Saites KontaktiKontaktinform膩cija Atra拧an膩s vieta Rekviz墨ti V膿stule pa拧vald墨bai Pal墨dz墨bas dienesti Siguldas novad膩
Aktu膩li
2016-04-07
艩oned膿募 Siguldas novad膩 鈥 Vesel墨bas un sporta ned膿募a, Vesel墨bas diena un Rado拧o talantu konkursa fin膩ls
Piektdien, 8.apr墨l墨
Plkst.9.00 Vesel墨bas un sporta ned膿募as ietvaros hatha joga kop膩 ar Karinu Gaidi vesel墨bas profilakses centr膩 bdquo;Malus rdquo;. Pla scaron;ais Siguldas novada Vesel墨bas un sporta ned膿募as pied膩v膩jums vienkopus pieejams scaron;eit.
Plkst.10.00 Vesel墨bas un sporta ned膿募a. Cigun kop膩 ar treneri Faniju sporta klub膩 bdquo;Sigulda rdquo;.
Plkst.11.00 Vesel墨bas un sporta ned膿募a. Pilates kop膩 ar treneri Faniju sporta klub膩...
raquo; las墨t vair膩k
Jaunumi (vair膩k...)
艩oned膿募 Siguldas novad膩 鈥 Vesel墨bas un sporta ned膿募a, Vesel墨bas diena un Rado拧o talantu konkursa fin膩lsPiektdien, 8.apr墨l墨
Plkst.9.00 Vesel墨bas un sporta ned膿募as ietvaros hatha joga kop膩 ar Karinu Gaidi vesel墨bas profilakses
Norisin膩s Siguldas novada Vesel墨bas un sporta ned膿募aNo 4. l墨dz 10.apr墨lim norisin膩s Siguldas novada Vesel墨bas un sporta ned膿募a ndash; septi艈as dienas novada iedz墨vot膩jiem ir
Siguld膩 viesosies Valsts asinsdonoru centra specializ膿tais donoru autobussSiguldas novada Vesel墨bas dienas ietvaros sestdien, 9.apr墨l墨, no plkst.10.00 l墨dz 14.00 pie Siguldas novada Kult奴ras centra
Domes Pakalpojumu centr膩 notiks remontdarbi, iedz墨vot膩jiem pa拧vald墨bas pakalpojumi tiks nodro拧in膩tiSiguldas novada pa scaron;vald墨bas Klientu apkalpo scaron;anas noda募as vad墨t膩ja Santa S膩ra inform膿, ka no 9.apr墨募a l墨dz
Spodr墨bas m膿nesis un Liel膩s Talkas aktivit膩tes Siguldas novad膩 Scaron;膩 gada Liel膩 Talka norisin膩sies 23.apr墨l墨, un par t膩s vadmot墨vu izv膿l膿ts sauklis bdquo;Latvijai B弄T za募ai! rdquo;,
Projektu konkurss uz艈膿m墨g膩m m膩mi艈膩mMudinot m膩mi艈as 墨stenot idejas par sava biznesa uzs膩k scaron;anu, Siguldas novada pa scaron;vald墨ba aicina l墨dz 17.apr墨lim uz艈膿m墨g膩s novada m膩mi艈as iesniegt savu biznesa ideju pieteikumus konkursamPa拧vald墨b膩 拧odien
09. apr墨lis - Vesel墨bas diena un Vesel墨bas un sporta ned膿募a Siguldas novad膩
Jaun膩k膩 fotogalerija un video
Siguldas koru apri艈姆a koru skate Siguldas 1.pamatskol膩 (02.04.2016.)
Projektu konkurss uz艈膿m墨g膩m m膩mi艈膩m 鈥濵膩mi艈a. Siguldiete. Uz艈膿m膿ja鈥
Livonijas orde艈a Siguldas pils tie拧saistes kamera
Kult奴ra
J奴lija beig膩s notiks XXIV Starptautiskie Siguldas Operm奴zikas sv膿tki
No 29.j奴lija l墨dz 31.j奴lijam gleznain膩 Siguldas pilsdrupu estr膩de un Siguldas pils komplekss...
raquo; las墨t vair膩k
Bibliot膿ku ned膿募a Siguldas novada bibliot膿k膩
Siguldas novada bibliot膿ka k膩 ik gadu, apr墨l墨 dz墨vo Bibliot膿ku ned膿募as z墨m膿. T膩 ir ned膿募a,...
raquo; las墨t vair膩k
Notiks Siguldas novada Rado拧o talantu fin膩lkonkurss
Siguldas novada Rado scaron;o talantu konkursa pirmaj膩 k膩rt膩 ar 43 muzik膩liem,...
raquo; las墨t vair膩k
Koncertz膩lei 鈥濨altais fl墨模elis鈥 jauna vad墨t膩ja
Siguldas koncertz膩l膿 bdquo;Baltais fl墨模elis rdquo; darbu ir uzs膩kusi koncertz膩les vad墨t膩ja...
raquo; las墨t vair膩k
raquo; skat墨t visus
Sports
Siguld膩 notiks pirmais Latvijas skolu orient膿拧an膩s kauss
Siguld膩 20.apr墨l墨 notiks liel膩k膩s jaunatnes orient膿 scaron;an膩s sacens墨bas Latvij膩 ndash;...
raquo; las墨t vair膩k
Izst膩d膿 apl奴kojamas Martina un Tomasa Dukuru godalgas
L墨dz 30.j奴nijam Latvijas Sporta muzej膩 (R墨g膩, Alksn膩ja iel膩 9) apl奴kojama v膿l nebijusi...
raquo; las墨t vair膩k
Siguldie拧u pan膩kumi Latvijas komandu 膷empion膩t膩 100 lauci艈u dambret膿
Lielisku startu aizvad墨ju scaron;i Siguldas Sporta skolas Dambretes noda募as audz膿k艈i....
raquo; las墨t vair膩k
Aicina piedal墨ties foto orient膿拧an膩s sacens墨b膩s 鈥濻tikla skr膿jiens Siguld膩鈥
Tre scaron;dien, 20. apr墨l墨, Latvijas skolu orient膿 scaron;an膩s kausa ietvaros Siguld膩 notiks...
raquo; las墨t vair膩k
raquo; skat墨t visus
Izgl墨t墨ba
Siguldas skol膿ni iesaist膩s eTwinnig projekt膩
Apr墨l墨 Siguldas Valsts 模imn膩zijas 8.c klases skol膿ni iesaist墨j膩s starptautisk膩 matem膩tikas...
raquo; las墨t vair膩k
Siguldas Valsts 模imn膩zijas direktors uzst膩sies zin膩tnisk膩 konferenc膿
R墨gas Pedago模ijas un izgl墨t墨bas vad墨bas akad膿mij膩 14. un 15.apr墨l墨 norisin膩sies...
raquo; las墨t vair膩k
蘑imn膩ziju pa拧p膩rvaldes tiekas Valmier膩
Siguldas Valsts 模imn膩zijas Skol膿nu padomes p膩rst膩vji ndash; Elza Alberi艈a, Lauma Vilci艈a,...
raquo; las墨t vair膩k
Nosl膿dzies Siguldas Valsts 模imn膩zijas konkurss 鈥濫s 鈥 sav膩 novad膩鈥
Vakar, 5.apr墨l墨, Siguldas Valsts 模imn膩zijas astoto kla scaron;u skol膿niem tika organiz膿ts...
raquo; las墨t vair膩k
raquo; skat墨t visus
Sabiedr墨ba
Uz艈膿mums 鈥濲UMIS鈥 Spodr墨bas m膿nes墨 aicina sakopt savu apk膩rtni
Apr墨lis tradicion膩li ir spodr墨bas m膿nesis, kas noz墨m膿, ka ikvienam iedz墨vot膩jam ir iesp膿ja...
raquo; las墨t vair膩k
Biedr墨ba 鈥濩er墨bu sp膩rni鈥 墨steno projektu 鈥濳atrai ziemai sava vasara鈥
Biedr墨ba bdquo;Cer墨bu sp膩rni rdquo; uzs膩kusi 墨stenot jaunu projektu bdquo;Katrai ziemai...
raquo; las墨t vair膩k
鈥濭etli艈i EKO鈥 sadz墨ves atkritumu apglab膩拧anas pakalpojumam jauns tarifs
Sabiedrisko pakalpojumu regul膿 scaron;anas komisija 1.apr墨l墨 pie艈膿ma l膿mumu bdquo;Par...
raquo; las墨t vair膩k
Nevalstisko organiz膩ciju aktivit膩tes apr墨l墨
Siguldas novada pa scaron;vald墨bas Soci膩l膩 dienesta Dienas centrs un citas aktivit膩 scaron;u...
raquo; las墨t vair膩k
raquo; skat墨t visus
Aktu膩li
Sporta akt墨v膩s un atp奴tas centrs
Dome
Siguldas Novada Zi艈as
V膿stule pa拧vald墨bai
Pas膩kumi
T奴risms
Jaunumi e-past膩
Kontaktinform膩cija
ID kartes
Lapas karte
Bezmaksas autobusi
Pirmsskolas izgl墨t墨bas iest膩啪u re模istrs
Zi艈u arh墨vs
Fotogalerijas
Sludin膩jumi
Uz艈膿m膿jdarb墨ba
Pas膩kumi
Apr墨lis 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Siguldas sporta komplekss
Jaun膩kais
Koment膩ri
Diskusijas
Foto
2016-04-07 09:08:29
Labdien, Vitauts!
P膩rvaldes speci膩listi inform膿, ka asfalta seg...
2016-04-06 21:17:11
Ir pien膩kusi N膧KAM膧 ned膿募a, v膿l 2 darba dienas, bet NEVIENA bedr...
2016-04-06 11:22:00
Labdien, J膩n墨tis!
T奴risma inform膩cijas centru pie G奴tma艈alas...
2016-04-07 14:48:00
膧be募d膩rzs
2016-04-05 12:05:00
Ce募i, ce募i...
2016-04-05 08:31:00
T奴ju noz膩模膿拧ana Pils kompleks膩
2016-04-08
Siguldas koru apri艈姆a koru skate Siguldas 1.pamatskol膩 (02.04.2016....
2016-04-07
Dizaineres Baibas Rulles tekstila dizaina izst膩de 鈥濪膩rzs鈥 Siguld...
2016-04-05
Vides nodarb墨ba b膿rnud膩rz膩 鈥濱evi艈a鈥 sadarb墨b膩 ar Dabas aizs...
Twitter
Jaun膩kais no @sigulda_lv
Siguldas novads
@sigulda_lv
RT @AsinsDonori: Jau r墨t, 9.apr墨l墨, izbraukum膩 Siguldas kult奴ras nam膩 10.00-14.00 b奴s iesp膿ja ziedot asinis. https://t.co/owX3sA24AN about 6 hours ago
Siguldas novads
@sigulda_lv
RT @BFligelis: R墨t sadzied膩拧an膩s! @sigulda_lv https://t.co/wrvlcCKbmu about 6 hours ago
Siguldas novads
@sigulda_lv
RT @PVilciens: Hei, @sigulda_lv! Vai zin膩t, ka Jums no 1.apr墨募a brauk拧ana vilcien膩 k募uvusi maci艈am daudz draudz墨g膩ka? https://t.co/jr83sMb8鈥 about 13 hours ago
Siguldas novads
@sigulda_lv
Jau r墨t 鈥 Siguldas novada Vesel墨bas diena! Nepalaid gar膩m iesp膿ju sa艈emt speci膩listu padomus un p膩rbaud墨t vesel墨bu! https://t.co/hcJOx5twzI about 14 hours ago
Siguldas novads
@sigulda_lv
艩ovakar Siguldas novada Kult奴ras centr膩 notiks K膩r募a Anitena izr膩de 鈥濪ienesta rom膩ns鈥: https://t.co/pX2rJgdenA https://t.co/JsjrQE9o4J about 16 hours ago
Siguldas novads
@sigulda_lv
艩odien Vesel墨bas un sporta ned膿募膩 鈥 Sporta stacija Mor膿, pilates, cigun, hatha joga un nodarb墨ba ar Inesi Zi艈模墨ti. https://t.co/qILLjpJ870 about 16 hours ago
Noder墨gas saites
NovadsPar novaduFaktiV膿stureSimboliSadraudz墨bas partneriVideo 鈥 novada filma
Pa拧vald墨baPamatinform膩cijaAktualit膩tesKontaktinform膩cijaDomeDomes s膿desDokumenti
Izgl墨t墨baIzgl墨t墨bas p膩rvaldeSkol膿nu autobusu mar拧rutiRota募as un nodarb墨bas b膿rniemPirmsskolas izgl墨t墨baVisp膩r膿j膩 izgl墨t墨baAugst膩k膩 izgl墨t墨ba
Kult奴raKult奴ras p膩rvaldePas膩kumu kalend膩rsKult奴ras centriBi募e拧u kaseBibliot膿kasMuzeji
B奴vniec墨baKontaktinform膩cijaB奴vvaldes s膿desB奴vniec墨bas inform膩cijaB奴vat募aujasNeapb奴v膿t膩s zemes pa拧vald墨b膩Nekustamais 墨pa拧ums
Kontaktinform膩cija |
Sludin膩jumi |
Fotogalerijas |
PII pieteikto b膿rnu re模istrs |
Siguldas Novada Zi艈as
Copyright 漏 Siguldas novada pa拧vald墨ba, 2012.


Updated Time

Updating   
Friend links: ProxyFire    More...
Site Map 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 250 300 350 400 450 500 550 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750
TOS | Contact us
© 2009 MyIP.cn Dev by MYIP Elapsed:55.703ms