INSERT INTO sites(host) VALUES('fhi.se') 1045: Access denied for user 'www-data'@'localhost' (using password: NO) fhi.se Estimated Worth $10,612 - MYIP.NET Website Information
Welcome to MyIP.net!
 Set MYIP as homepage      

  
           

Web Page Information

Title:
Meta Description:
Meta Keywords:
sponsored links:
Links:
Images:
Age:
sponsored links:

Traffic and Estimation

Traffic:
Estimation:

Website Ranks

Alexa Rank:
Google Page Rank:
Sogou Rank:
Baidu Cache:

Search Engine Indexed

Search EngineIndexedLinks
 Google:
 Bing:
 Yahoo!:
 Baidu:
 Sogou:
 Youdao:
 Soso:

Server Data

Web Server:
IP address:    
Location:

Registry information

Registrant:
Email:
ICANN Registrar:
Created:
Updated:
Expires:
Status:
Name Server:
Whois Server:

Alexa Rank and trends

Traffic: Today One Week Avg. Three Mon. Avg.
Rank:
PV:
Unique IP:

More ranks in the world

Users from these countries/regions

Where people go on this site

Alexa Charts

Alexa Reach and Rank

Whois data

Who is fhi.se at se.whois-servers.net

# Copyright (c) 1997- IIS (The Internet Foundation In Sweden).

# All rights reserved.

# The information obtained through searches, or otherwise, is protected

# by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions.

# It is also subject to database protection according to the Swedish

# Copyright Act.

# Any use of this material to target advertising or

# similar activities is forbidden and will be prosecuted.

# If any of the information below is transferred to a third

# party, it must be done in its entirety. This server must

# not be used as a backend for a search engine.

# Result of search for registered domain names under

# the .se top level domain.

# This whois printout is printed with UTF-8 encoding.

#

state: active

domain: fhi.se

holder: folkhl1401-00001

admin-c: -

tech-c: -

billing-c: -

created: 2000-02-16

modified: 2016-11-10

expires: 2017-12-31

transferred: 2013-12-20

nserver: -

status: inactive

registrar: SE Direkt

Front Page Thumbnail

sponsored links:

Front Page Loading Time

Keyword Hits (Biger,better)

Other TLDs of fhi

TLDs Created Expires Registered
.com
.net
.org
.cn
.com.cn
.asia
.mobi

Similar Websites

More...

Search Engine Spider Emulation

Title: V盲lkommen till Folkh盲lsomyndigheten! 鈥 Folkh盲lsomyndigheten
Description:Du har blivit omdirigerad fr氓n en gammal webbsida p氓 www.smi.se eller www.fhi.se. B氓da dessa webbplatser st盲ngdes i samband med att Folkh盲lsomyndigheten bildades den 1 januari 2014. Anv盲nd g盲rna s枚kfunktionen f枚r att hitta det du letar efter!
Keywords:
Body:
V盲lkommen till Folkh盲lsomyndigheten! 鈥 Folkh盲lsomyndigheten
Vi anv盲nder cookies f枚r att ge dig access till funktioner som g枚r det enklare att anv盲nda webbplatsen. Genom att forts盲tta godk盲nner du att vi anv盲nder cookies.
Hoppa till inneh氓ll
Hj盲lpl盲nkar:
Kontakta oss
Fler webbplatser
In English
S枚k p氓 webbplatsen:
S枚k
Huvudnavigering
Start
脛mnesomr氓den
Smittskydd och sjukdomar
Smittsamma sjukdomar
Antibiotika och antibiotikaresistens
V氓rdhygien och v氓rdrelaterade infektioner
Vaccinationer
Ordlista
Statistik och unders枚kningar
Sjukdomsstatistik
Antibiotikastatistik
Vaccinationsstatistik
Folkh盲lsodata
Folkh盲lsoAtlas
Enk盲ter och unders枚kningar
Uppf枚ljning av ANDT-strategin
脰ppna j盲mf枚relser folkh盲lsa
H盲lsa och sexualitet
Hivstrategin
Statsanslaget 2:5
Preventionsgrupper
HBT och h盲lsa
Sexualitet och reproduktiv h盲lsa
Kommunikation
Metodst枚d
Publikationer
H盲lsoskydd och milj枚h盲lsa
Milj枚m氓len
Objektburen smitta
Bass盲ngbad
Inomhusmilj枚
Utbildningar i bek盲mpningsmedel
Beredskap
脰vervakning och rapportering
Bios盲kerhet och bioskydd
Utbrottsarkiv
Utbrott
ANDTS
Samband mellan alkohol, narkotika, tobak och spel
Alkohol
Narkotika
Dopning
Tobak
Spel
S盲rskilda uppdrag ANDTS
Livsvillkor och levnadsvanor
Arbetsliv och h盲lsa
Barns och ungas h盲lsa
Folkh盲lsans utveckling 鈥 11 m氓lomr氓den
Friluftsliv
Funktionsneds盲ttning
Fysisk aktivitet
H盲lsofr盲mjande h盲lso- och sjukv氓rd
H盲lsosamt 氓ldrande
Internationellt
Livsmilj枚
Matvanor
Metoder och planeringsverktyg
M枚tesplats social h氓llbarhet
Nationella minoriteter
Psykisk h盲lsa
Tillsyn och regelverk
Lagar och f枚rordningar
Klassificering av missbrukssubstanser
Tillsyn alkohol
Tillsyn tobak
Tillsyn h盲lsofarliga varor
Tillsyn milj枚balken
Till盲mpa milj枚balken
Laboratorieanalyser
Vatten och milj枚prover
Information f枚r best盲llare
Odling
Referensmetodik
Antikroppsbest盲mning
Mikroskopi
Elektronmikroskopi
PCR
Resistensbest盲mning
Molekyl盲r typning
Verifikation/Serotypning
Artbest盲mning
Toxin/Virulenstest
IGRA T-spot TB
IGRA Quantiferon TB
T-typning
Virusisolering
Immunmorfologi
Verifikation av resistens
MALDI
Western blot
Publicerat material
Konferens och utbildning
Om Folkh盲lsomyndigheten
Nyheter och press
Du 盲r h盲r: Hem
/
V盲lkommen till Folkh盲lsomyndigheten!
Du har blivit omdirigerad till Folkh #228;lsomyndighetens webbplats
Du har blivit omdirigerad fr氓n en gammal webbsida p氓 www.smi.se eller www.fhi.se. B氓da dessa webbplatser st盲ngdes i samband med att Folkh盲lsomyndigheten bildades den 1 januari 2014. Anv盲nd g盲rna s枚kfunktionen f枚r att hitta det du letar efter!
Samtidigt upph枚rde de tidigare myndigheternas webbplatser, vilket medf枚r att l盲nkar till sidor p氓 de dessa webbplatser inte l盲ngre fungerar. Har du sparat sidor i dina favoriter rekommenderar vi att du byter ut dem n盲r du hittat motsvarande sida p氓 den nya webbplatsen.
G氓 till startsidan och navigera dig vidare via menyn eller anv盲nd s枚kfunktionen f枚r att hitta det du letar efter. V氓rt uppdrag och denna webbplats sp盲nner 枚ver m氓nga sakomr氓den och det b盲sta s盲ttet att hitta r盲tt 盲r att anv盲nda s枚kningen.
Folkh盲lsomyndigheten
Folkh盲lsomyndigheten har 枚vertagit de uppgifter som de avvecklade myndigheterna Smittskyddsinstitutet och Statens folkh盲lsoinstitut tidigare ansvarade f枚r. 脛ven st枚rre delen av Socialstyrelsens arbete kring milj枚ns p氓verkan p氓 h盲lsan, liksom ansvaret f枚r milj枚- och folkh盲lsorapporteringen, har 枚verf枚rts till Folkh盲lsomyndigheten.
Folkh盲lsomyndighetens 枚vriga webbplatser
F枚rutom www.folkhalsomyndigheten.se driver vi f枚ljande webbplatser:
BARN
The Baltic Antibiotic Resistance collaborative Network, BARN provides a common platform for existing and new initiatives and networks active around the Baltic Sea to facilitate interaction and cooperation aiming to counteract the negative effects of antibiotic resistance.
FaR庐
Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet.
Det finns stort vetenskapligt st枚d f枚r att Fysisk aktivitet p氓 recept (FaR庐) i m氓nga fall 盲r ett nog s氓 bra alternativ till mediciner. Aktiviteten blir d氓 en del av behandlingen och anpassas till en patients egna f枚ruts盲ttningar och 枚nskem氓l.
Nordic Biosafety Network
The Nordic biosafety Network is an expanding community with members from national authorities and institutes, public health, academia and industry.
Referensgruppen f枚r Antibiotikafr氓gor
Referensgruppen f枚r Antibiotikafr氓gor (RAF) 盲r Folkh盲lsomyndighetens och Svenska L盲kares盲llskapets externa referensgrupp i antibiotikafr氓gor.
Referensgruppen f枚r AntiMykotika
Referensgruppen f枚r AntiMykotika (RAM) 盲r en oberoende expertgrupp vars ledam枚ter utses av Folkh盲lsomyndigheten och Svenska L盲kares盲llskapet. RAMs huvuduppgift 盲r att verka f枚r en rationell anv盲ndning av antimykotika vid invasiv svampsjukdom.
Referensgruppen f枚r AntiViral terapi
Referensgruppen f枚r AntiViral terapi (RAV) 盲r en oberoende expertgrupp vars styrelseledam枚ter utses av Svenska L盲kares盲llskapet och Folkh盲lsomyndigheten (tidigare Smittskyddsinstitutet). RAV bildades i september 1997.
Seniorguiden
Seniorguiden 盲r en nationell v盲gledning och plattform som samlar kunskap och ger inspiration f枚r att fr盲mja ett h盲lsosamt 氓ldrande. H盲r kommer du att kunna f枚lja arbetet med regeringsuppdraget Samverkansmodell f枚r ett h盲lsosamt 氓ldrande som involverar landsting, kommun och ideell sektor. V盲gledningen v盲nder sig fr盲mst till dig som arbetar som politiker, beslutsfattare eller tj盲nsteman p氓 olika niv氓er inom landsting eller kommun.
Spelprevention
Kunskap f枚r dig som i ditt arbete kommer i kontakt med spelproblem.
Handbok Tobakslagen
Handbok Tobakslagen 盲r avsedd fr盲mst f枚r handl盲ggare som arbetar med tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) p氓 kommun- och l盲nsstyrelseniv氓. Ambitionen 盲r fr盲mst att med hj盲lp av tolkningar av tobakslagen och referat ur propositioner och r盲ttsfall ge handl盲ggare praktisk hj盲lp i sitt arbete, men 盲ven att ge v盲gledning till andra som kommer i kontakt med fr氓gor kring lagens till盲mpning.
Fler l盲nkar:
Alkoholhj盲lpen (drivs av Beroendecentrum Stockholm)
Badplatsen
Ett friskare Sverige
H盲lsorapport
Referensmetodik klinisk mikrobiologi
ResNet
Spectra
St枚dlinjen (drivs av SLL)
Svebar
T盲nk om
Kontaktuppgifter
Telefon 010-205 20 00 V盲xeln 盲r 枚ppen vardagar kl 08.00-16.30E-post info@folkhalsomyndigheten.se
PostadresserFolkh盲lsomyndigheten171 82 Solna
Folkh盲lsomyndigheten831 40 脰stersund
FakturaadressFolkh盲lsomyndighetenFE774838 74 Fr枚s枚n
Bes枚ksadresserNobels v盲g 18, SolnaForskarens v盲g 3, 脰stersund
Leveransadresser Tomtebodav盲gen 12 B, SolnaForskarens v盲g 3, 脰stersund
Organisationsnummer202100-6545
Fax08-32 83 30
Uppdaterat: 2013-12-16
E-Posta
Kontakta oss
E-post: info@folkhalsomyndigheten.seV盲xel: 010-205 20 00
Fler kontaktuppgifter
Om webbplatsen
Webbplatskarta
Om kakor (cookies)
Prenumerera
RSS
Nyhetsbrev
F枚lj oss
LinkedIn
Twitter
YouTube

Updated Time

Updating   
Friend links: ProxyFire    More...
Site Map 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 250 300 350 400 450 500 550 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750
TOS | Contact us
© 2009 MyIP.cn Dev by MYIP Elapsed:1.492ms