INSERT INTO sites(host) VALUES('doanthanhnien.vn') 1045: Access denied for user 'www-data'@'localhost' (using password: NO) doanthanhnien.vn Estimated Worth $415,091 - MYIP.NET Website Information
Welcome to MyIP.net!
 Set MYIP as homepage      

  
           

Web Page Information

Title:
Meta Description:
Meta Keywords:
sponsored links:
Links:
Images:
Age:
sponsored links:

Traffic and Estimation

Traffic:
Estimation:

Website Ranks

Alexa Rank:
Google Page Rank:
Sogou Rank:
Baidu Cache:

Search Engine Indexed

Search EngineIndexedLinks
 Google:
 Bing:
 Yahoo!:
 Baidu:
 Sogou:
 Youdao:
 Soso:

Server Data

Web Server:
IP address:    
Location:

Registry information

Registrant:
Email:
ICANN Registrar:
Created:
Updated:
Expires:
Status:
Name Server:
Whois Server:

Alexa Rank and trends

Traffic: Today One Week Avg. Three Mon. Avg.
Rank:
PV:
Unique IP:

More ranks in the world

Users from these countries/regions

Where people go on this site

Alexa Charts

Alexa Reach and Rank

Whois data

Who is doanthanhnien.vn at

No info.

Front Page Thumbnail

sponsored links:

Front Page Loading Time

Keyword Hits (Biger,better)

Other TLDs of doanthanhnien

TLDs Created Expires Registered
.com
.net
.org
.cn
.com.cn
.asia
.mobi

Similar Websites

More...

Search Engine Spider Emulation

Title: Doan Thanh Nien
Description:膼oan Thanh Nien
Keywords:膼oan Thanh Nien
Body:
Doan Thanh Nien
embed
Trang ch峄
脻 t瓢峄焠g hi岷縩 k岷 cho 膽o脿n
C峄檔g t谩c vi锚n
Nh芒n s峄 m峄沬
GI峄欼 THI峄哢
C谩c Ban - 膼啤n v峄
Ch峄ヽ n膬ng - Nhi峄噈 v峄
C啤 c岷 - T峄 ch峄ヽ
D脿nh cho c谩n b峄 膽o脿n
Ch峄 Th峄 01 CT/TW膼
膼H 膼o脿n to脿n qu峄慶 l岷 th峄
Tu峄昳 tr岷 v峄沬 膼岷 t瓢峄沶g
Tu峄昳 tr岷 v峄沬 Hi岷縩 ph谩p
Qu岷 l媒 T脿i ch铆nh C谩 nh芒n
Khi t么i 18
T脿i li峄噓 sinh ho岷 chi 膽o脿n
T瓢 li峄噓_V膬n ki峄噉
膼o脿n TNCS H峄 Ch铆 Minh
H峄檌 LHTN Vi峄噒 Nam
H峄檌 Sinh vi锚n Vi峄噒 Nam
膼峄檌 TNTP H峄 Ch铆 Minh
English
C岷璸 nh岷璽:
6 gi峄 23 ph煤t ng脿y 06/02/2015
Ng脿y h峄檌 thi岷縰 nhi v岷 tranh 鈥淐h煤ng em l峄沶 l锚n c霉ng 膽岷 n瓢峄沜鈥
Web.膼TN: Ch脿o m峄玭g 膼岷 h峄檌 膽峄搉g Li锚n minh Ngh峄 vi峄噉 th岷 gi峄沬 l岷 th峄 132 (IPU - 132) t峄 ch峄ヽ t岷 Vi峄噒 Nam v脿o th谩ng 3/2015, ng脿y 4/2 t岷 H脿 N峄檌, Ban B铆 th瓢 Trung 瓢啤ng 膼o脿n, H峄檌 膽峄搉g 膼峄檌 Trung 瓢啤ng t峄 ch峄ヽ Ng脿y h峄檌 thi岷縰 nhi ...
B峄 nhi峄噈 Ph贸 ch峄 huy tr瓢峄焠g L峄眂 l瓢峄g Thanh ni锚n Xung phong Trung 瓢啤ng
Web.膼TN: Chi峄乽 ng脿y 4/2, t岷 H脿 N峄檌, Trung 瓢啤ng 膼o脿n 膽茫 trao quy岷縯 膽峄媙h b峄 nhi峄噈 膽峄搉g ch铆 L锚 H峄搉g Chuy锚n gi峄 ch峄ヽ Ph贸 ch峄 huy tr瓢峄焠g L峄眂 l瓢峄g Thanh ni锚n Xung phong Trung 瓢啤ng.
B铆 th瓢 th瓢峄漬g tr峄眂 TW 膼o脿n th膬m, ch煤c T岷縯 c谩n b峄, chi岷縩 s末 H岷 qu芒n v霉ng 4, ...
Web.膼TN: S谩ng ng脿y 04/2, 膽峄搉g ch铆 Nguy峄卬 M岷h D农ng - B铆 th瓢 Th瓢峄漬g tr峄眂 BCH Trung 瓢啤ng 膼o脿n d岷玭 膽岷 膽o脿n c么ng t谩c 膽茫 膽岷縩 th膬m, ch煤c T岷縯 c谩c c谩n b峄, chi岷縩 s峄 H岷 qu芒n v霉ng 4, t峄塶h Kh谩nh H貌a.
B铆 th瓢 Trung 瓢啤ng 膼o脿n th膬m v脿 ch煤c T岷縯 t岷 Kon Tum
Web.膼TN: Trong th峄漣 gian 2 ng脿y, 1 v脿 2/2/2015, 膽o脿n c么ng t谩c Trung 瓢啤ng 膼o脿n do 膽峄搉g ch铆 L锚 Qu峄慶 Phong - B铆 th瓢 Trung 漂啤ng 膼o脿n, Ch峄 t峄媍h H峄檌 Sinh Vi锚n Vi峄噒 Nam d岷玭 膽岷 膽茫 膽岷縩 th膬m v脿 ch煤c t岷縯 tu峄昳 tr岷 t峄塶h Kon Tum nh芒n ...
H峄檌 ngh峄 giao ban 膽谩nh gi谩 vi峄嘽 th峄眂 hi峄噉 Ch瓢啤ng tr矛nh ph峄慽 h峄 gi峄痑 T.漂 膼o脿n ...
Web.膼TN: N膬m 2015 s岷 t峄 ch峄ヽ H峄檌 th岷 khoa h峄峜 th峄眂 ti峄卬 "T瓢 t瓢峄焠g H峄 Ch铆 Minh v峄 tr瓢峄漬g h峄峜 l峄沶 Thanh ni锚n xung phong" 膽峄 tu峄昳 tr岷 nh岷璶 th峄ヽ 膽岷 膽峄 v峄 t瓢 t瓢峄焠g c峄 B谩c H峄 trong vi峄嘽 th脿nh l岷璸 l峄眂 l瓢峄g TNXP.
Kh峄焛 c么ng x芒y d峄眓g c峄檛 c峄 ch峄 quy峄乶 T峄 qu峄慶 t岷 膼岷 M岷痶
Web.膼TN: S谩ng 1/2/2015, t岷 c岷g c谩 C峄璦 H峄檌 (th峄 x茫 C峄璦 L貌, t峄塶h Ngh峄 An), Trung 瓢啤ng 膼o脿n TNCS H峄 Ch铆 Minh ph峄慽 h峄 v峄沬 T峄昻g c么ng ty x芒y d峄眓g c么ng tr矛nh Giao th么ng 4 (Cienco4) t峄 ch峄ヽ L峄 kh峄焛 c么ng x芒y d峄眓g c峄檛 c峄 ch峄 quy峄乶 ...
Ch峄 t峄媍h n瓢峄沜 Tr瓢啤ng T岷 Sang th膬m v脿 t岷穘g qu脿 x茫 B岷 Qua, huy峄噉 B谩t X谩t, L脿o ...
Web.膼TN: S谩ng ng脿y 03/2, 膽峄搉g ch铆 Tr瓢啤ng T岷 Sang- 峄 vi锚n B峄 Ch铆nh tr峄, Ch峄 t峄媍h n瓢峄沜 v脿 膽o脿n c么ng t谩c Trung 瓢啤ng 膽茫 th膬m v脿 l脿m vi峄嘽 t岷 t峄塶h L脿o Cai, trong 膽贸 c贸 x茫 B岷 Qua, huy峄噉 B谩t X谩t- x茫 膽瓢峄 Trung 瓢啤ng 膼o脿n ch峄 ...
Giao l瓢u v膬n ngh峄 - 膼峄憈 l峄璦 truy峄乶 th峄憂g 鈥淭岷縯 岷 cho em鈥
Web.膼TN: T峄慽 ng脿y 02/02, t岷 s芒n tr瓢峄漬g Ph峄 th么ng d芒n t峄檆 n峄檌 tr煤 S么ng M茫, huy峄噉 S么ng M茫, t峄塶h S啤n La 膽茫 di峄卬 ra 膽锚m Giao l瓢u v膬n ngh峄 - 膼峄憈 l峄璦 truy峄乶 th峄憂g do H峄檌 膽峄搉g 膼峄檌 Trung 瓢啤ng, Trung t芒m H峄 tr峄 v脿 Ph谩t tri峄僴 thi岷縰 ...
鈥淭岷縯 岷 cho em鈥 thi岷縰 nhi huy峄噉 S么ng M茫, S啤n La
Web.膼TN: 膼芒y l脿 l岷 膽岷 ti锚n H峄檌 膽峄搉g 膼峄檌 Trung 瓢啤ng, Trung t芒m H峄 tr峄 v脿 Ph谩t tri峄僴 thi岷縰 nhi Vi峄噒 Nam t峄 ch峄ヽ L峄 h峄檌 g贸i b谩nh Ch瓢ng 鈥淭岷縯 岷 cho em鈥 cho thi岷縰 nhi huy峄噉 S么ng M茫, t峄塶h S啤n La t岷 tr瓢峄漬g Ph峄 th么ng d芒n t峄檆 n峄檌 ...
Trung 瓢啤ng 膼o脿n l脿 膽峄慽 t谩c chi岷縩 l瓢峄 trong m峄慽 quan h峄 thanh ni锚n Vi峄噒 Nam- ...
Web.膼TN: Chi峄乽 ng脿y 2/2, B脿 H.E.Preeti Saran, 膼岷 s峄 膽岷穋 m峄噉h to脿n quy峄乶 岷 膼峄 t岷 Vi峄噒 Nam 膽茫 膽岷縩 th膬m v脿 l脿m vi峄嘽 v峄沬 Trung 瓢啤ng 膼o脿n TNCS H峄 Ch铆 Minh. 膼峄搉g ch铆 Nguy峄卬 膼岷痗 Vinh, B铆 th瓢 Th峄 nh岷 BCH Trung 瓢啤ng 膼o脿n 膽茫 th芒n ...
Trung 瓢啤ng 膼o脿n t峄 ch峄ヽ mittinh k峄 ni峄噈 85 n膬m ng脿y th脿nh l岷璸 膼岷g C峄檔g s岷 ...
Web.膼TN: Chi峄乽 2/2/2015, 膼岷g b峄 c啤 quan Trung 瓢啤ng 膼o脿n t峄 ch峄ヽ L峄 k峄 ni峄噈 85 n膬m ng脿y th脿nh l岷璸 膼岷g C峄檔g s岷 Vi峄噒 Nam (3/2/1930 鈥 3/2/2015) v脿 th么ng b谩o k岷縯 qu岷 H峄檌 ngh峄 l岷 th峄 10 Ban ch岷 h脿nh Trung 瓢啤ng kh贸a XI.
B岷 tin T矛nh nguy峄噉 Th谩ng 1/2015: 岷 l貌ng 膽峄搉g b脿o d芒n t峄檆 mi峄乶 bi锚n gi峄沬, h岷 ...
Web.膼TN: Th谩ng 膽岷 ti锚n c峄 n膬m 2015, thanh ni锚n c岷 n瓢峄沜 s么i n峄昳 tham gia c谩c ch瓢啤ng tr矛nh Xu芒n bi锚n gi峄沬, h岷 膽岷; T岷縯 y锚u th瓢啤ng v峄沬 nhi峄乽 ph岷 qu脿 媒 ngh末a, kh谩m ch峄痑 b峄噉h mi峄卬 ph铆; T瓢ng b峄玭g 鈥淣g脿y Ch峄 Nh岷璽 膼峄忊 v峄沬 g岷 ...
Tin m峄沬
Ng脿y h峄檌 thi岷縰 nhi v岷 tranh 鈥淐h煤ng em l峄沶 l锚n c霉ng 膽岷 n瓢峄沜鈥
B峄 nhi峄噈 Ph贸 ch峄 huy tr瓢峄焠g L峄眂 l瓢峄g Thanh ni锚n Xung phong Trung 瓢啤ng
B铆 th瓢 th瓢峄漬g tr峄眂 TW 膼o脿n th膬m, ch煤c T岷縯 c谩n b峄, chi岷縩 s末 H岷 qu芒n v霉ng 4, Kh谩nh H貌a
B铆 th瓢 Trung 瓢啤ng 膼o脿n th膬m v脿 ch煤c T岷縯 t岷 Kon Tum
H峄檌 ngh峄 giao ban 膽谩nh gi谩 vi峄嘽 th峄眂 hi峄噉 Ch瓢啤ng tr矛nh ph峄慽 h峄 gi峄痑 T.漂 膼o脿n v脿 T.漂 H峄檌 c峄眜 TNXP
Kh峄焛 c么ng x芒y d峄眓g c峄檛 c峄 ch峄 quy峄乶 T峄 qu峄慶 t岷 膼岷 M岷痶
Ch峄 t峄媍h n瓢峄沜 Tr瓢啤ng T岷 Sang th膬m v脿 t岷穘g qu脿 x茫 B岷 Qua, huy峄噉 B谩t X谩t, L脿o Cai
Giao l瓢u v膬n ngh峄 - 膼峄憈 l峄璦 truy峄乶 th峄憂g 鈥淭岷縯 岷 cho em鈥
鈥淭岷縯 岷 cho em鈥 thi岷縰 nhi huy峄噉 S么ng M茫, S啤n La
Trung 瓢啤ng 膼o脿n l脿 膽峄慽 t谩c chi岷縩 l瓢峄 trong m峄慽 quan h峄 thanh ni锚n Vi峄噒 Nam- 岷 膼峄
Trung 瓢啤ng 膼o脿n t峄 ch峄ヽ mittinh k峄 ni峄噈 85 n膬m ng脿y th脿nh l岷璸 膼岷g C峄檔g s岷 Vi峄噒 Nam
B岷 tin T矛nh nguy峄噉 Th谩ng 1/2015: 岷 l貌ng 膽峄搉g b脿o d芒n t峄檆 mi峄乶 bi锚n gi峄沬, h岷 膽岷
B岷 tin T矛nh nguy峄噉 Th谩ng 1/2015: 岷 l貌ng ...
Ph谩t 膽峄檔g cu峄檆 thi vi岷縯 v峄 鈥淣g瓢 d芒n tr岷 ti锚u ...
Trung 瓢啤ng 膼o脿n ch铆nh th峄ヽ ph谩t 膽峄檔g 膽峄 ...
H峄檌 ngh峄 t峄昻g k岷縯 N膬m Thanh ni锚n t矛nh nguy峄噉 ...
Trung 瓢啤ng 膼o脿n ph谩t 膽峄檔g thi 膽ua 2015 t峄沬 ...
Ho岷 膽峄檔g 膼o脿n
Xung k铆ch - 膼峄搉g h脿nh
|
Gi谩o d峄 - Tuy锚n truy峄乶
膼脿o t岷 鈥溼花ng d峄g CNTT trong t矛m ki岷縨 vi峄嘽 l脿m鈥
Web.膼TN: T峄 ng脿y 27/1- 4/2, Trung t芒m D峄媍h v峄 vi峄嘽 l脿m thanh ni锚n Trung 瓢啤ng 膼o脿n ph峄慽 h峄 v峄沬 Trung t芒m C么ng ngh峄 th么ng tin v脿 truy峄乶 th么ng Vietnet (Vietnet - ICT), t峄塶h 膼o脿n Th谩i B矛nh, H岷 D瓢啤ng, Trung ...
Tu峄昳 tr岷 B矛nh D瓢啤ng: S么i n峄昳 c谩c ho岷 膽峄檔g m峄玭g 膼岷g - m峄玭g xu芒n
膼岷痥 N么ng: Th膬m v脿 膽峄檔g vi锚n c谩n b峄 膼o脿n c贸 ho脿n c岷h kh贸 kh膬n
Ngh峄 An: Tuy锚n d瓢啤ng 膽岷g vi锚n tr岷 ti锚u bi峄僽 n膬m 2015
Ho岷 膽峄檔g H峄檌
H峄檌 LHTN Vi峄噒 Nam
|
H峄檌 Sinh vi锚n Vi峄噒 Nam
Kh谩nh H貌a: Trao t岷穘g 100 su岷 qu脿 T岷縯 cho thanh ni锚n c么ng nh芒n
Web.膼TN: 膼芒y l脿 ho岷 膽峄檔g thi岷縯 th峄眂 膽峄搉g h脿nh c霉ng thanh ni锚n c么ng nh芒n c贸 ho脿n c岷h kh贸 kh膬n nh芒n d峄媝 膽贸n T岷縯 c峄 truy峄乶 d芒n t峄檆 - xu芒n 岷 M霉i n膬m 2015.
Phu虂 Tho蹋: T岷穘g qu脿 cho h峄 gia 膽矛nh c贸 ho脿n c岷h kh贸 kh膬n nh芒n d峄媝 T岷縯 Nguy锚n ...
S贸c Tr膬ng: T峄昻g k岷縯 c么ng t谩c H峄檌 v脿 phong tr脿o thanh ni锚n n膬m 2014
H峄檌 LHTN Vi峄噒 Nam t峄塶h Long An t峄 ch峄ヽ t岷穘g qu脿 T岷縯 鈥 Xu芒n 岷 M霉i 2015
Ho岷 膽峄檔g 膼峄檌
Ng脿y h峄檌 thi岷縰 nhi v岷 tranh 鈥淐h煤ng em l峄沶 l锚n c霉ng 膽岷 n瓢峄沜鈥
Web.膼TN: Ch脿o m峄玭g 膼岷 h峄檌 膽峄搉g Li锚n minh Ngh峄 vi峄噉 th岷 gi峄沬 l岷 th峄 132 (IPU - 132) t峄 ch峄ヽ t岷 Vi峄噒 Nam v脿o th谩ng 3/2015, ng脿y 4/2 t岷 H脿 N峄檌, Ban B铆 th瓢 Trung 瓢啤ng 膼o脿n, H峄檌 膽峄搉g 膼峄檌 Trung 瓢啤ng t峄 ch峄ヽ ...
Y锚n B谩i: 膼岷 h峄檌 膽i峄僲 膼岷 h峄檌 Ch谩u ngoan B谩c H峄 th峄 x茫 Ngh末a L峄
B岷縩 Tre t岷璸 hu岷 k峄 n膬ng cho c谩n b峄 膼峄檌, gi谩o vi锚n T峄昻g ph峄 tr谩ch 膼峄檌 n膬m h峄峜 ...
Thi岷縰 nhi Qu岷g Ninh thi 膽ua ch脿o m峄玭g 膼岷 h峄檌 膼岷g c谩c c岷
N膬m Thanh ni锚n T矛nh nguy峄噉
B岷 tin t矛nh nguy峄噉
|
G瓢啤ng s谩ng t矛nh nguy峄噉
|
T矛nh nguy峄噉 h猫 2014
B岷痗 K岷: S么i n峄昳 c谩c ho岷 膽峄檔g t矛nh nguy峄噉 h瓢峄沶g t峄沬 tr岷 em v霉ng cao
Web.膼TN: H瓢峄焠g 峄﹏g ch瓢啤ng tr矛nh t矛nh nguy峄噉 m霉a 膽么ng 2014 v脿 xu芒n t矛nh nguy峄噉 2015, c谩c c岷 b峄 膼o脿n, H峄檌 trong to脿n t峄塶h 膽茫 s么i n峄昳 t峄 ch峄ヽ c谩c ho岷 膽峄檔g h瓢峄沶g t峄沬 thi岷縰 nhi v脿 c谩c gia 膽矛nh c贸 ho脿n c岷h ...
Sinh vi锚n t矛nh nguy峄噉 mang h啤i 岷 膽岷縩 v峄沬 膽峄搉g b脿o v霉ng cao
Qu岷g Ng茫i: D岷 岷 15 n膬m phong tr脿o thanh ni锚n t矛nh nguy峄噉
Tu峄昳 tr岷 膼脿 N岷祅g s么i n峄昳 ho岷 膽峄檔g 鈥淐h峄 nh岷璽 膽峄忊
Th岷痯 s谩ng 瓢峄沜 m啤
TN L岷璸 th芒n,L岷璸 nghi峄噋
|
G瓢啤ng s谩ng
|
D峄 谩n 600 Ph贸 Ch峄 t峄媍h x茫
Th谩i Nguy锚n: Nh脿 n么ng tr岷 v瓢啤n l锚n l脿m gi脿u
Web.膼TN: Kh么ng ch峄 膽瓢峄 nhi峄乽 ng瓢峄漣 bi岷縯 膽岷縩 v峄沬 vai tr貌 l脿 Ch峄 t峄媍h H峄檌 N么ng d芒n x茫, nhi峄噒 t矛nh v脿 t芒m huy岷縯 v峄沬 c么ng t谩c 膼o脿n c峄 膽峄媋 ph瓢啤ng, anh Tr岷 V膬n Ph瓢啤ng 峄 x贸m M峄沬, x茫 Nam H貌a (膼峄搉g H峄) c貌n l脿 ...
Gi谩o s瓢 tr岷 nh岷 Vi峄噒 Nam
膼峄搉g Th谩p: T峄 h峄 t谩c ch膬n nu么i b貌 x茫 T芒n Ph煤 膼么ng ho岷 膽峄檔g hi峄噓 qu岷
B岷縩 Tre t峄 ch峄ヽ ch瓢啤ng tr矛nh Th岷痯 s谩ng 瓢峄沜 m啤 tu峄昳 tr岷 n膬m 2015
Tu峄昳 tr岷 h瓢峄沶g v峄 bi峄僴 膽岷
350 th瓢 tay v脿 thi峄噋 ch煤c t岷縯 g峄璱 chi岷縩 s末 Tr瓢峄漬g Sa
L脿 k岷縯 qu岷 c峄 ch瓢啤ng tr矛nh 鈥淐谩nh th瓢 g峄璱 膽岷鈥 do 脨o脿n khoa t脿i ch铆nh Tr瓢峄漬g 脨H Ng芒n h脿ng TP.HCM t峄 ch峄ヽ.
B铆 th瓢 th瓢峄漬g tr峄眂 TW 膼o脿n th膬m, ch煤c T岷縯 c谩n b峄, chi岷縩 s末 H岷 qu芒n v霉ng 4, ...
B矛nh D瓢啤ng: Trao c么ng tr矛nh "Tr岷 l峄峜 n瓢峄沜 tinh khi岷縯" cho B峄 T瓢 l峄噉h V霉ng ...
Tu峄昳 tr岷 V末nh Ph煤c tri 芒n c谩c gia 膽矛nh c贸 con, em 膽ang c么ng t谩c t岷 Qu岷 膽岷 ...
H峄檌 nh岷璸 qu峄慶 t岷
Li锚n hoan TNSV th岷 gi峄沬 l岷 th峄 18
Ba du h峄峜 sinh Vi峄噒 t脿i n膬ng tham d峄 H峄檌 ngh峄 鈥淟i锚n hi峄噋 qu峄慶 thu nh峄忊
B霉i Tu岷, Thu H脿 v脿 S啤n Nam 鈥 3 b岷 tr岷 膽岷縩 t峄 3 mi峄乶 T峄 qu峄慶, v瓢峄 qua c谩c v貌ng tuy峄僴 ch峄峮, vinh d峄 tr峄 th脿nh 膽岷 di峄噉 Vi峄噒 Nam tham d峄 H峄檌 ngh峄 m么 ph峄弉g Li锚n Hi峄噋 Qu峄慶 l岷 th峄 61 - HNMUN 2015 s岷 di峄卬 ...
膼峄搉g Th谩p t峄 ch峄ヽ sinh ho岷 C芒u l岷 b峄 L瓢u h峄峜 sinh Campuchia
B脿 R峄媋 鈥 V农ng T脿u: Giao l瓢u v膬n h贸a v峄沬 t矛nh nguy峄噉 vi锚n H脿n Qu峄慶
Trung 瓢啤ng 膼o脿n l脿 膽峄慽 t谩c chi岷縩 l瓢峄 trong m峄慽 quan h峄 thanh ni锚n Vi峄噒 Nam- ...
Video
embed
膼岷 h峄檌 膼岷 bi峄僽 H峄檌 LHTN Vi峄噒 Nam l岷 th峄 VII
B铆 th瓢 th峄 nh岷 Trung 瓢啤ng 膼o脿n giao l瓢u tr峄眂 tuy岷縩 v峄 c么ng t谩c thanh ni锚n
M霉a h猫 kh么ng n岷痭g
L媒 T峄 Tr峄峮g - S谩ng m茫i t锚n Anh
Ph贸ng s峄 膼岷 h峄檌 Thanh ni锚n ti锚n ti岷縩 2014
Audio
Spot kh峄焛 膽峄檔g truy峄乶 thanhTh谩ng Thanh ni锚n 2013
H谩t vang l媒 t瓢峄焠g tu峄昳 tr岷 Vi峄噒 Nam
Ti岷縩g n贸i tr岷 th谩ng 9
D岷 ch芒n t矛nh nguy峄噉
D峄 B脕O TH峄淚 TI岷綯
膼脿 N岷祅g
H岷 Ph貌ng
Nha Trang
Pleicu
H脿 N峄檌
S啤n La
TP.HCM
Vinh
Vi峄噒 Tr矛
LI脢N K岷綯 WEBSITE
Website c谩c T峄塶h, Th脿nh 膼o脿n
Th脿nh 膼o脿n H脿 N峄檌
Th脿nh 膼o脿n TP.HCM
B岷縩 Tre
B矛nh D瓢啤ng
B矛nh 膼峄媙h
B岷痗 Giang
B矛nh Thu岷璶
B矛nh Ph瓢峄沜
C岷 Th啤
C脿 Mau
膼岷痥 L岷痥
膼脿 N岷祅g
膼峄搉g Nai
Ph煤 Y锚n
H岷 Ph貌ng
Thanh H贸a
Qu岷g Tr峄
Ki锚n Giang
Th峄玜 Thi锚n Hu岷
L芒m 膼峄搉g
Ngh峄 An
V末nh Ph煤c
L岷g S啤n
Y锚n B谩i
S贸c Tr膬ng
Ninh B矛nh
Qu岷g Nam
T芒y Ninh
Kh谩nh H貌a
Th谩i Nguy锚n
膼o脿n TN 膼瓢峄漬g s岷痶 VN
Trung t芒m TTN mi峄乶 Trung
H峄檌 Sinh vi锚n Vi峄噒 Nam
C峄昻g Th谩nh Gi贸ng
Th谩i B矛nh
Gia Lai
Kon Tum
An Giang
Cao B岷眓g
Nam 膼峄媙h
Ti峄乶 Giang
S贸c Tr膬ng
T脿i Li峄噓 Vi峄噒 Nam
Trung t芒m TTN Mi峄乶 Nam
H貌a B矛nh
Qu岷g Ng茫i
B脿 r峄媋 v农ng t脿u
B岷 Li锚u
B岷痗 Ninh
膼峄搉g Th谩p
H脿 Giang
H脿 Nam
H脿 T末nh
H岷璾 Giang
Ninh Thu岷璶
H瓢ng Y锚n
H岷 D瓢啤ng
Lai Ch芒u
Ph煤 Y锚n
Ph煤 Th峄
Qu岷g Binh
Qu岷g Ninh
S啤n La
膼脿 N岷祅g
Tr脿 Vinh
Tuy锚n Quang
B矛nh 膼峄媙h
Ph贸ng s峄 岷h
H矛nh 岷h 岷 t瓢峄g 15 n膬m t矛nh nguy峄噉 c峄 ...
S么i n峄昳 c谩c ho岷 膽峄檔g c峄 tu峄昳 tr岷 h脿nh qu芒n ...
Tri 芒n c谩c anh h霉ng, li峄噒 s峄
Th膬m v脿 l脿m vi峄嘽 t岷 t峄塶h B么-ly-kh膬m-xay ...
Ban B铆 th瓢 Trung 瓢啤ng 膼o脿n trao h峄峜 b峄昻g ...
Tri峄噓 tr谩i tim tr岷, m峄檛 b贸ng c峄 T峄 qu峄慶
H脿ng ch峄 ngh矛n thanh ni锚n l锚n 膽瓢峄漬g nh岷璸 ...
11 b峄ヽ 岷h 岷 t瓢峄g v峄 thanh ni锚n t矛nh nguy峄噉 ...
Tuy锚n d瓢啤ng 72 鈥淣g瓢峄漣 th峄 tr岷 gi峄廼鈥 to脿n ...
Trung 瓢啤ng 膼o脿n - T峄昻g c峄 ch铆nh tr峄: Giao ...
G岷穚 m岷穞 c谩c th岷 h峄 c谩n b峄 膼o脿n thanh ni锚n ...
Tu峄昳 tr岷 c峄 膽峄搉g b岷眓g S么ng H峄搉g chung tay ...
Trao gi岷 Cu峄檆 thi vi岷縯 v峄 Ngh峄 quy岷縯 膼岷 ...
Kh峄焛 膽峄檔g c谩c ho岷 膽峄檔g 膽岷 b岷 tr岷璽 t峄 ATGT ...
G岷穚 g峄 h峄痷 ngh峄 thanh ni锚n Vi峄噒 Nam 鈥 L脿o ...
Kh谩t v峄峮g thanh ni锚n v瓢啤n ra bi峄僴 l峄沶 2013...
H膬ng say chu岷﹏ b峄 H峄檌 tr岷 T峄 h脿o bi峄僴 膽岷 ...
Ch霉m 岷h: T瓢ng b峄玭g Ng脿y h峄檌 v膬n h贸a c谩c ...
Ph谩t 膽峄檔g T岷縯 tr峄搉g c芒y b岷 v峄 m么i tr瓢峄漬g ...
Ch霉m 岷h: 膼岷 bi峄僽 d芒n t峄檆 xinh 膽岷筽 t岷 膼岷 ...
Ch霉m 岷h v膬n ngh峄 ch脿o m峄玭g 膼岷 h峄檌 膼o脿n ...
Nh峄痭g h矛nh 岷h 膽谩ng nh峄 gi岷 B贸ng 膽谩 Nhi ...
Welcome new School year (2012-2013)
H峄檌 tr岷 "N峄 hoa 膽峄檆 l岷璸"
Tu峄昳 tr岷 Vi峄噒 Nam 膽峄漣 膽峄漣 tri 芒n c谩c anh ...
H脿nh tr矛nh 鈥淭u峄昳 tr岷 v矛 bi峄僴, 膽岷 qu锚 h瓢啤ng鈥 ...
K峄 ni峄噈 81 n膬m ng脿y th脿nh l岷璸 膼o脿n TNCS H峄 ...
Trung 瓢啤ng 膼o脿n ra qu芒n ph谩t 膽峄檔g Th谩ng Thanh ...
T峄昻g B铆 th瓢 Nguy峄卬 Ph煤 Tr峄峮g l脿m vi峄嘽 v峄沬 ...
H峄峜 k峄 tr锚n bi峄僴 v峄沬 c谩c b岷 tr岷 膼o脿n h脿nh ...
Journey by traces of H峄 Ch铆 Minh tr锚n bi峄僴 ...
H脿nh tr矛nh theo d岷 t铆ch 膽瓢峄漬g H峄 Ch铆 Minh ...
Ch霉m 岷h L峄 k峄 ni峄噈 55 n膬m Ng脿y truy峄乶 th峄憂g ...
Ch霉m 岷h khai gi岷g n膬m h峄峜 m峄沬 t岷 tr瓢峄漬g ...
Khai gi岷g n膬m h峄峜 2011-2011
脭ng Nguy峄卬 T岷 D农ng t谩i 膽岷痗 c峄 Th峄 t瓢峄沶g ...
Trung 瓢啤ng 膼o脿n th岷痯 n岷縩 tri 芒n Anh h霉ng, ...
Tu峄昳 tr岷 M峄 H脿o tri 芒n c谩c Anh h霉ng, li峄噒 ...
Tu峄昳 tr岷 M峄 H脿o tri 芒n c谩c Anh h霉ng, li峄噒 ...
脭ng Tr瓢啤ng T岷 Sang 膽瓢峄 b岷 l脿m Ch峄 t峄媍h ...
C谩c 膽峄搉g ch铆 l茫nh 膽岷 ch煤c m峄玭g Ch峄 t峄媍h ...
膼岷 h峄檌 Thanh ni锚n ti锚n ti岷縩 l脿m theo l峄漣 ...
B铆 th瓢 th峄 nh岷 Trung 瓢啤ng 膼o脿n, g岷穚 g峄 trao ...
M峄檛 s峄 h矛nh 岷h l茫nh 膽岷 c谩c B峄, ng脿nh, t峄 ...
Ng脿y h峄檌 Ph峄 n峄 8/3
膼H 膼o脿n to脿n qu峄慶 l岷 th峄
Ch峄 Th峄 01 CT/TW膼
Tu峄昳 tr岷 v峄沬 膼岷 t瓢峄沶g
Trong n瓢峄沜
Qu峄慶 t岷
Qu岷 l媒 T脿i ch铆nh C谩 nh芒n
Khi t么i 18
T脿i li峄噓 sinh ho岷 chi 膽o脿n
B岷 膽茫 bi岷縯 ch瓢a
Th峄漣 s峄
Kinh t岷 - X茫 h峄檌
Khoa h峄峜 - C么ng ngh峄
Gi谩o d峄 - Ph谩p lu岷璽
T矛nh y锚u 鈥 L峄慽 s峄憂g
V膬n h贸a - Gi岷 tr铆
Chuy锚n 膽峄
M么i tr瓢峄漬g - Sinh Th谩i
Th峄 thao
B岷 quy峄乶 thu峄檆 Trung 瓢啤ng 膼o脿n Thanh ni锚n C峄檔g s岷 H峄 Ch铆 Minh
Ghi r玫 ngu峄搉 "Website Trung 漂啤ng 膼o脿n - www.doanthanhnien.vn" khi ph谩t h脿nh l岷 th么ng tin t峄 website n脿y.
M峄峣 chi ti岷縯 xin li锚n h峄 C峄昻g Th么ng tin 膼i峄噉 t峄 Trung 瓢啤ng 膼o脿n - 62 B脿 Tri峄噓, Ho脿n Ki岷縨, H脿 N峄檌
膼i峄噉 tho岷: 04- 62631871 fax : 04 - 62631875
Email : web.dtn@gmail.com
Li锚n h峄 Trung 瓢啤ng 膼o脿n : 04 - 62631675
Gi岷 ph茅p s峄 44/GP-BC ng脿y 28/02/2006 c峄 B峄 V膬n h贸a - Th么ng tin v峄 cung c岷 th么ng tin l锚n m岷g Internet
Nguy峄卬 Xu芒n H霉ng, UVTV T.漂 膼o脿n, Ch谩nh VP T.漂 膼o脿n, Tr瓢峄焠g ban bi锚n t岷璸.

Updated Time

Updating   
Friend links: ProxyFire    More...
Site Map 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 250 300 350 400 450 500 550 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750
TOS | Contact us
© 2009 MyIP.cn Dev by MYIP Elapsed:44.733ms